UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Český jazyk - 1. stupeň > DOPRODÁNO - Čítanka pro 5. ročník

DOPRODÁNO - Čítanka pro 5. ročníkdoc. PhDr. Dagmar Dorovská, CSc.; doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.

čeština <i>DOPRODÁNO</i> - Čítanka pro 5. ročník  5. ročník (kat. č.: 5020)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 128 stran
váha: 300 g
měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
nemá platnou schvalovací doložku

vydání: 2.
ISBN: 80-85806-72-X

cena bez DPH: 0.00 Kč
cena vč. DPH: 0.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 0.00 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

do košíku
nee
Čítanka 5Čítanka 5

AnotaceDOPRODÁNO

Učebnice nemá platnou schvalovací doložku MŠMT ČR a nebude se dotiskovat.
Čítanka pro 5. ročník je nahrazena novým titulem z Modré řady Čítanka 5.Ukázky, vhodně zvolené a seřazené v Čítance 5, vedou děti k intuitivnímu srovnávání, vyhledávání stejných či podobných znaků a rozdílů. Děti je přirozeně vnímají a získávají bližší představu o literárních druzích, žánrech a postupech a osvojují si tak základy kreativního, interpretačního čtenářství. Tak si zároveň budují a rozvíjejí potřebné klíčové kompetence. Ukázky, s nimiž se v Čítance 5 děti seznamují jako s nabídkou knížek k přečtení, již většinou nemíří na současnou produkci, ale na nejvýznamnější tituly české i světové dětské literatury, k nimž by se děti pro současnou tvorbu už nemusely dostat (Verne, Defoe, Goscinny, Aubryová, Foglar, Steklač...). Čítanka tak pomáhá dětem vytvářet si hodnoty a literární cítění a podporuje v nich zájem o veřejné knihovny, kde najdou vhodné tituly spíše než na pultech dnešních knihkupectví.

Čítanky 2, 3 mají pomoci zprostředkovat dětem cestu ke knize. Čítanky 4, 5 jsou již zamýšleny jako více literárně vzdělávací. Jsou strukturovány žánrově a tematicky, takže děti mohou vhodně vybrané ukázky intuitivně srovnávat a nenásilně si rozšiřují praktické povědomí o možnostech literárního textu. Vedle ukázek reprezentujících tradiční kánon dětské literatury obsahují čítanky i texty autorů současných a autorů méně známých, a to z naší i světové literatury. Věnují prostor lidové slovesnosti a také umělecko-naučným a naučným textům pro mládež. Výběrem a uspořádáním textů respektují literárně vzdělávací možnosti čtenářů čtvrtého a pátého ročníku. Přihlížejí k rozvoji jejich čtenářských zkušeností a zohledňují i postupující proces osvojování techniky čtení.

Zatímco Čítanka pro 4. ročník svým obsahem přestavuje úvod do pestrosti literárních druhů a žánrů, témat i motivů, jak napovídá i její rozčlenění do oddílů, Čítanka pro 5. ročník se více specializuje na srovnávání vybraných žánrů (např. pohádka-báje-pověst-bajka) či rozdílných zpracování stejných témat (forma prózy-dramatu) atd. u textů následujících bezprostředně za sebou a směřuje malé čtenáře k jejich pozornějšímu vnímání.

Čítanky pro 4. a 5. ročník mají již také vlastní ilustrátory a nabízejí tak o něco hlubší pohled na dětskou ilustraci. K oběma publikacím opět náleží pracovní sešity, které obsahují pracovní úkoly k textům jednotlivých ukázek a praktické metodické příručky pro učitele.Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
DOPRODEJ - Čítanka pro 5. ročník – Příručka pro učitele

<i>DOPRODEJ</i> - Čítanka pro 5. ročník – Příručka pro učiteleTituly Čítanka 5 a Čítanka 5 - pracovní sešit, ke kterým se vztahuje tato metodická příručka, jsou rozebrané a vzhledem k neplatné schvalovací doložce se již nebudou dotiskovat. Příručka v obecnější části předkládá informace o koncepci Čítanky 5 a pracovní...>>
DOPRODÁNO - Čítanka pro 5. ročník – Pracovní sešit

<i>DOPRODÁNO</i> - Čítanka pro 5. ročník – Pracovní sešitDOPRODÁNO Pracovní sešit k Čítance 5 nemá platnou schvalovací doložku MŠMT ČR a nebude se dotiskovat. Pracovní sešit je nahrazen novým titulem z Modré řady Čítanka 5 - Pracovní sešit. Pracovní sešit doplňuje Čítanku 5 a rozvíjí možnosti práce s ukázka...>>
Čítanka pro zvídavé

Čítanka pro zvídavéČítanka pro zvídavé představuje soubor ukázek z textů technického i přírodního zaměření a pomůže Vám naladit děti potřebným způsobem. Je tedy využitelná všestranně. V hodinách literární výchovy díky ní aktivnější čtenáři objeví celé oblasti pro ně nečekané a p...>>
NO NAME

...>>
Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)