UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Český jazyk - 1. stupeň > Český jazyk pro 5. ročník – 1. díl

Český jazyk pro 5. ročník – 1. dílPaedDr. Hana Mikulenková

čeština Český jazyk pro 5. ročník – 1. díl  5. ročník (kat. č.: 5011)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 80 stran
váha: 190 g
V1 – měkký obal, sešitová vazba (sponky)
Schvalovací doložka MŠMT:
nemá platnou SD

vydání: 2.
ISBN: 978-80-7230-237-6

cena bez DPH: 59.10 Kč
cena vč. DPH: 65.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 58.50 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Český jazyk 5Český jazyk 5

ObsahObsah:
I. CO UŽ UMÍME

Dorozumíme se bez jazyka?
Jazyk - prostředek dorozumívání
Národní jazyk
Abeceda
Samohlásky
Délka samohlásek
ú – ů uprostřed a na konci slov
Souhlásky
Přehled vyjmenovaných slov
Párové souhlásky
Slabiky
Dělení slov na konci řádku
Slova
Věty
Řeč, jazyk a my
Vyprávění
Přímá řeč

II. O SLOVECH
Slova souřadná, nadřazená a podřazená
Synonyma a opozita
Slova jednovýznamová a vícevýznamová
Homonyma
Spisovná, hovorová a nespisovná podoba jazyka
Slova citově zabarvená
Popis

III. STAVBA SLOVA
Odvozování
Předložky a předpony
Předpony s-/se-, z-/ze, vz-/vze-
Předložky s/se, z/ze
Změny hlásek při odvozování
Skupiny hlásek při odvozování
Skupiny bě/bje, vě/vje, pě
Zdvojené souhlásky
Skupiny mě/mně

IV. PROCVIČUJEME A OPAKUJEME

V. UMÍME SI PORADIT SE PSANÍM?

Různé formy psaného textu
Pozvánka, plakát
Vzkaz na lístku, nebo SMS?
Inzerce
Dopis, nebo e-mail? A nebo chat?

VI. SLOVNÍ DRUHY
Deník
Podstatná jména
Pády prosté a předložkové
Rod podstatných jmen
Skloňování podstatných jmen
Podstatná jména rodu středního - skloňování
Podstatná jména rodu ženského - skloňování
Reklama
Podstatná jména rodu mužského - životnost
Podstatná jména rodu mužského - skloňování (pán, hrad, muž, stroj)
Podstatná jména rodu mužského - skloňování (předseda, soudce)

VII. CO JSME SE O JAZYKU NAUČILI?
Jazyk: od hlásek a písmen k smysluplnému sdělení
Slova podle významu
Stavba slova
Podstatná jména
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Český jazyk pro 5. ročník – 2. díl

Český jazyk pro 5. ročník – 2. dílUčebnice prošla zásadní redakční a autorskou revizí tak, aby v 5. ročníku bylo s její pomocí možno spolehlivě zvládnout všechny očekávané výstupy určené RVP pro 2. vzdělávací období a přiměřeně tak rozvíjet všechny potřebné kl...>>
Český jazyk ve 2. až 5. ročníku – Příručka pro učitele

Český jazyk ve 2. až 5. ročníku – Příručka pro učiteleTato příručka pro učitele ve volné kroužkové vazbě a v pevných deskách umožňuje pružně si rozvrhovat jednotlivá témata výuky podle aktuálních potřeb dětí v rámci třídy i mezi ročníky. Lze využít vlastních zkušeností a upravovat ...>>
Český jazyk 5 – Pracovní sešit

Český jazyk 5 – Pracovní sešitPracovní sešit k učebnici Český jazyk 5 obsahuje úkoly různého stupně náročnosti, které sledují jednotlivé očekávané výstupy a společně rozvíjejí klíčové kompetence: od klasických doplňovacích cvičení přes hádanky, křížovky, ...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)