UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Český jazyk – 1. stupeň > Český jazyk ve 2. až 5. ročníku – Příručka pro učitele

Český jazyk ve 2. až 5. ročníku – Příručka pro učiteledoc. PhDr. Milada Hirschová, CSc.; PaedDr. Hana Mikulenková

čeština Český jazyk ve 2. až 5. ročníku – Příručka pro učitele  3. ročník (kat. č.: 5070)

formát: šanon, 4kroužková mechanika na formát 200x260 mm
rozsah: 120 stran
váha: 640 g
obal šanon
Schvalovací doložka MŠMT:
neuděluje se

vydání: 1.
ISBN: 80-7230-020-2

cena bez DPH: 113.64 Kč
cena vč. DPH: 125.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 112.50 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

do košíku
ne
Český jazyk pro 3. ročník – 1. dílČeský jazyk pro 3. ročník – 1. díl

ObsahObsah:
Úvod
Teoretické poznámky
Délka samohlásek
Dělení slov, slabikotvorné r, 1
Vlastní jména z hlediska pravopisného
Cizí slova - význam, psaní
Vyjmenovaná slova
Soustava českých hlásek, párové souhlásky
Slabiky
Význam slova (synonyma, opozita, slova polysémní, homonyma),
slova zdrobnělá, citově zabarvená, nespisovná
Stavba slova, odvozování pomocí přípon a předpon
Skupiny slov se stejným základem.
Předpony ob- a v- (skupiny bě, pě, vě vs. bje-, vje-),
předpony roz- a od- z hlediska pravopisu
Interpunkce ve větě, užívání spojek
Slovní druhy, jejich třídění
Podstatná jména, pády prosté a předložkové, číslo a rod podstatných jmen
Skloňování neuter
Skloňování feminin
Skloňování maskulin
Skloňování maskulin – neproduktivní vzory předseda, soudce
Adjektiva (druhy adjektiv, stupňování)
Číslovky (druhy číslovek)
Slovesa (osoba, číslo, čas, slovesný způsob a jeho funkce)
Třídění vět podle obsahu
Stavba věty jednoduché
Uspořádání věty, skladební dvojice
Shoda přísudku s podmětem
Několikanásobné větné členy
Souvětí, spojování vět do souvětí
Popis
Vypravování, přímá a nepřímá řeč
Užívání jazyka ve společenském kontaktu a v praktickém životě

Učební plán základní školy
Učební osnovy pro 2. ročník
Učební osnovy pro 3. ročník
Učební osnovy pro 4. ročník
Učební osnovy pro 5. ročník
Návrh časového a tematického plánu pro 2. ročník
Návrh časového a tematického plánu pro 3. ročník
Návrh časového a tematického plánu pro 4. ročník
Návrh časového a tematického plánu pro 5. ročník


ČESKÝ JAZYK VE 2. ROČNÍKU
1. Aktivizace poznatků z 1. ročníku
2. Věty. Uspořádání vět. Druhy vět. Věty – slova
3. Slovní význam
4. Slova – slabiky
5. Hlásky a písmena
6. Souhlásky
7. Výslovnost a psaní souhlásek uprostřed a na konci slov
8. Abeceda
9. Slovní druhy
10. Větné celky, věty jednoduché, souvětí
ČESKÝ JAZYK VE 3. ROČNÍKU
1. Aktivizace poznatků z 2. ročníku
2. Věty
3. Vyjmenovaná slova
4. Druhy slov
5. O větě a větách
ČESKÝ JAZYK VE 4. ROČNÍKU
1. Aktivizace poznatků z 3. ročníku
2. Vyjmenovaná slova
3. Podstatná jména
3.1 Skloňování neuter
3.2 Skloňování feminin
3.3 Skloňování maskulin
4. Slovesa
5. Shoda přísudku s podmětem
ČESKÝ JAZYK V 5. ROČNÍKU
1. Aktivizace poznatků z předchozích ročníků
2. Slovní druhy
2.1 Podstatná jména
2.2 Přídavná jména
2.3 Číslovky
3. Shoda přísudku s podmětem
4. Cvičení bez výběru jevů
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Čítanka 3 (měkký obal)

Čítanka 3 (měkký obal)Čítanka 3 navazuje na titul pro 2. ročník. Narativní metoda použitá v učebnicích českého jazyka Modré řady se uplatnila i při tvorbě Čítanek pro 2. a 3. ročník, které jsou členěny tematicky. Dle současných požadavků na vzdělávání ...>>
Český jazyk 3 – Pracovní sešit

Český jazyk 3 – Pracovní sešitPracovní sešit představuje dětem pestré úkoly různého stupně náročnosti, které sledují jednotlivé očekávané výstupy a společně rozvíjejí klíčové kompetence: od klasických doplňovacích cvičení přes hádanky a křížovky k tvořen...>>
Český jazyk 3

Český jazyk 3Učebnice Český jazyk 3 navazuje na učebnici pro 2. ročník tematicky i metodologicky. Jako v předchozích ročnících tvoří osu publikace narativní (vyprávěcí) linie, která propojuje jednotlivé oddíly a kapitoly do příběhového celku. Kromě...>>
Moje písanka – Písanka 2

Moje písanka – Písanka 2Písanka obsahuje tvořivé podněty pro malé písaře – nevede již děti k opisování podle vzoru, ale pracuje s nimi komunikačním způsobem. Děti odpovídají na otázky, dotvářejí texty, popisují obrázky apod. – pracují živě, jsou nuceny p...>>
Moje písanka – Písanka 1

Moje písanka – Písanka 1Písanka obsahuje tvořivé podněty pro malé písaře – nevede již děti k opisování podle vzoru, ale pracuje s nimi komunikačním způsobem. Děti odpovídají na otázky, dotvářejí texty, popisují obrázky apod. – pracují živě, před psaním...>>
Český jazyk pro 3. ročník – 2. díl

Český jazyk pro 3. ročník – 2. dílUčebnice, kterou znáte, byla částečně přepracována tak, aby vyhovovala současným požadavkům na vzdělávání a 2. vydání již nese schvalovací doložku MŠMT pro výuku dle RVP. Nová podoba zachovává celou koncepci, obsah i většinu úkolů...>>
Český jazyk pro 3. ročník – 1. díl

Český jazyk pro 3. ročník – 1. dílUčebnice, kterou znáte, byla částečně přepracována tak, aby vyhovovala současným požadavkům na vzdělávání a 2. vydání již nese schvalovací doložku MŠMT pro výuku dle RVP. Nová podoba zachovává celou koncepci, obsah i většinu úkolů...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)