UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Dějepis > DOPRODEJ - Dějepis 8 (původní)

DOPRODEJ - Dějepis 8 (původní)prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.; Jaroslava Traplová; PhDr. Arnošt Skoupý, CSc.

Dějepis <i>DOPRODEJ</i> - Dějepis 8 (původní)  8. ročník (kat. č.: 8030)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 96 stran
váha: 230 g
V4 – měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
nemá platnou schvalovací doložku

vydání: 1.
ISBN: 80-7230-043-1

cena bez DPH: 130.00 Kč
cena vč. DPH: 143.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 128.70 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Dějepis 8Dějepis 8

ObsahÚvod

I. NA PRAHU NOVÉHO VĚKU
Objevné plavby a jejich důsledky
Změny v hospodářství 16. století
Reformační hnutí v Evropě
Rozmach Španělska a boj Nizozemí za nezávislost
Reformace v západoevropských monarchiích
Východní Evropa v 16. století
Český stát v habsburské monarchii
Nástup Habsburků na český trůn
Renesance v českých zemích
České království v době předbělohorské
Třicetiletá válka 1618 – 1648
České stavovské povstání a jeho důsledky
Další průběh třicetileté války
Anglie v 16. a 17. století, anglická revoluce
Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce
Hospodářské poměry
Náboženský útlak a emigrace
Barokní kultura

II. HISTORICKÝ VÝVOJ NA KONCI 17. A V 18. STOLETÍ
Rozvoj vědy a změny ve společnosti
Předpoklady přechodu k průmyslové společnosti
Kontinentální mocnosti v době vrcholu panovnického absolutismu
Francie
Rusko
Habsburská monarchie v zápasech o postavení velmoci
Boje o zachování habsburského dědictví
Osvícenské reformy
Společnost a kultura
Vznik Spojených států amerických
Koloniální panství evropských zemí
Boj severoamerických osad za nezávislost

III. ZROZENÍ MODERNÍ DOBY
Velká francouzská revoluce
Francie před revolucí
První období revoluce
Jakobínský revoluční teror
Napoleonská epopej
Evropa po napoleonských válkách
Habsburská monarchie po Vídeňském kongresu
České země v době národního obrození
Vyvrcholení národního obrození
Průmyslová revoluce
Průmyslová revoluce v českých zemích
Společenské změny
Kultura první poloviny 19. století
Revoluční rok 1848
Revoluční vlna v evropských zemích
Revoluce v habsburské monarchii
Porážka revoluce

IV. POLITICKÉ A SPOLEČENSKÉ ZMĚNY ZAČÁTKEM 2. POLOVINY
19. STOLETÍ

Hospodářské a společenské změny
Východní Evropa
Občanská válka v USA
Sjednocení Itálie
Sjednocení Německa
Habsburská monarchie v letech přestavby
Bachovský absolutismus
Přechod k ústavnímu režimu
Vznik Rakousko-Uherska
Kultura v polovině 19. století

ZÁVĚR

PŘÍLOHY

Přehled významných dat
Přehled významných osobností
Přehled významných pojmů
Seznam map
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Dějepis 8 s komentářem pro učitele

Dějepis 8 s komentářem pro učiteleBarevně odlišené glosy pro učitele v učitelské verzi učebnice obsahují metodické poznámky, odpovědi na kontrolní otázky, vysvětlivky, odkazy na mezipředmětové a meziročníkové vztahy, na odbornou literaturu, zajímavosti apod. ...>>
Dějepis 8 – Pracovní sešit

Dějepis 8 – Pracovní sešitPracovní sešit pomáhá žákům procvičovat si práci se slepou mapou a rozvíjí schopnost určování historických památek. Obsahuje inovované náměty na vlastní práci žáků, projekty atd. Pracovní sešit doplněný o výsledky úloh je možn...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)