UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Vlastivěda > DOPRODEJ – Vlastivěda 4 – Pracovní sešit

DOPRODEJ – Vlastivěda 4 – Pracovní sešitDr. Milan Hronek

Vlastivěda <i>DOPRODEJ</i> – Vlastivěda 4 – Pracovní sešit  4. ročník (kat. č.: 4051)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 40 stran
váha: 105 g
V1 – měkký obal, sešitová vazba (sponky)
Schvalovací doložka MŠMT:
nemá platnou schvalovací doložku

vydání: 1.
ISBN: 80-85806-65-7

cena bez DPH: 29.09 Kč
cena vč. DPH: 32.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 28.80 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Místo, kde žijeme (4. a 5. ročník) – Pracovní sešitMísto, kde žijeme (4. a 5. ročník) – Pracovní sešit

ObsahÚvod

Země a lidé
Naše vlast a domov
Zemský povrch a jeho tvary
Ovzduší
Počasí
Podnebí
Voda
Rozšíření půd, rostlinstva, živočišstva
Vliv krajiny na život lidí
Životní prostředí
Působení lidí na krajinu a životní prostředí
Ochrana krajiny a životního prostředí

Mapy
Podstata a účel map
Určování světových stran na mapách
Měřítko map
Barvy na mapách
Vysvětlivky map

Česká republika
Postavení České republiky v Evropě
Nad mapou České republiky
Česká republika – demokratický stát
Státní zřízení
Prezident, vláda a parlament
Zákony
Státní symboly
Státní svátky
Památná místa

Z českých dějin
Měření času
Lidské generace
Naši předkové
Nejstarší osídlení vlasti
Staré české pověsti
Velkomoravská říše
Počátky křesťanství, Cyril a Metoděj
Počátky českého přemyslovského státu
Říše posledních Přemyslovců
Lucemburkové
Rozkvět českého státu za Karla IV.
Husitství
Jagellonci a počátky habsburského soustátí
Bílá hora, třicetiletá válka, protireformace
Panovníci českých zemí
Šlechtické rody v českých zemích
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
DOPRODEJ – Vlastivěda 4

<i>DOPRODEJ</i> – Vlastivěda 4Vlastivědná publikace obsahuje organicky propojené složky zeměpisné, dějepisné i občanskovýchovné v přiměřeném rozsahu a obsahu (oblasti Země a lidé, Mapy, Česká republika, Z českých dějin). Učebnice u dětí aktivně podporuje rozvo...>>
Místo, kde žijeme (4. a 5. ročník)

Místo, kde žijeme (4. a 5. ročník)Tato tematicky zaměřená učebnice je novinkovou publikací našeho nakladatelství. Stejně jako další novinkové publikace Člověk a jeho zdraví a Lidé kolem nás doplňuje obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět (doplňuje obsah dosavadníc...>>
Místo, kde žijeme (4. a 5. ročník) – Pracovní sešit

Místo, kde žijeme (4. a 5. ročník) – Pracovní sešitPracovní sešit k publikaci Místo, kde žijeme stejně jako učebnice vychází z strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktic...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)