UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Elektronické učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Přírodověda > DOPRODEJ | Přírodověda 5 – Pracovní sešit

DOPRODEJ | Přírodověda 5 – Pracovní sešitRNDr. Jaroslav Jurčák, Dr. a kol.

Přírodověda DOPRODEJ | Přírodověda 5 – Pracovní sešit  5. ročník (kat. č.: 5061)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 48 stran
váha: 120 g
V1 – měkký obal, sešitová vazba (sponky)
Schvalovací doložka MŠMT:
nemá platnou schvalovací doložku

vydání: 1.
ISBN: 80-85806-42-8

cena bez DPH: 38.00 Kč
cena vč. DPH: 38.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 34.20 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Rozmanitost přírody (4. a 5. ročník) – Pracovní sešitRozmanitost přírody (4. a 5. ročník) – Pracovní sešit

Řada Přírodověda 4–5Výpravná, bohatě ilustrovaná učebnice Přírodověda 4 je rozvržena do čtyř kapitol, které volně uvádějí děti do světa živé i neživé přírody: Rozmanitost přírodnin, Rozmanitost letní a podzimní přírody, Neživá příroda, Jarní období. Při výkladu učební látky je uplatňován sezónní princip. Učivo Přírodovědy 5 je rozděleno do šesti tematických celků, přiměřeně náročných pro žáky 5. ročníku: Země ve vesmíru, Podmínky života na Zemi, Rozmanitost životních podmínek, Člověk, Člověk a technika, Země – planeta lidí.

Jednotlivá témata zároveň přirozeně integrují učivo přírodopisu, zeměpisu a výchovy k občanství. Jsou zpracována svěžím a věku žáků přiměřeným jazykem, velký důraz je kladen na souvislosti v živé a neživé přírodě. Při nalézání těchto souvislostí jsou žáci výrazně motivováni k samostatné práci. Velké pozornosti se dostalo také regionálním i globálním pohledům na ekologii se snahou o výchovné působení k ochraně životního prostředí a zdravý styl života. Součástí kompletu je pracovní sešit a přirozeně také přehledná, nápaditá příručka pro učitele, kterou je možno bez potíží využívat i při výuce dle RVP jako bohatý doplňkový materiál.

Všechny učebnice a pracovní sešity pro prvouku, přírodovědu a vlastivědu jsou metodicky a obsahově spojeny ve vyšší celek tak, aby při výuce jednotlivých předmětů bylo možné zřetelně předvést komplexnost vztahu člověka a jeho světa. Z tohoto vyššího celku jsme vycházeli i při koncipování nové verze těchto učebnic, jež jsou soustředěny v jediné řadě a které už přímo uplatňují strategie RVP. Tento unikátní soubor učebnic, který v katalogu uvádíme jako Modrá řada Člověk a jeho svět, nahrazuje dnes již pomalu zastarávající řady: Prvouka 1-3, Vlastivěda 4-5, Přírodověda 4-5, a vychází tak vstříc nejnovějším trendům ve vyučování.

Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Rozmanitost přírody (4. a 5. ročník)

Rozmanitost přírody (4. a 5. ročník)Učebnice Rozmanitost přírody pro 4. a 5. ročník ZŠ náleží do souboru učebnic Člověk a jeho svět, pokrývajícího na prvním stupni požadavky stejnojmenného vzdělávacího oboru vymezeného v RVP ZV. Obrazově a fotograficky pestrá učebnice n...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)