UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly

EDICE MODRÁ ŘADA

Učební materiály edice Modrá řada

 • Metodicky a koncepčně odpovídají požadavkům RVP ZV.

 • Zajistí bezproblémové dosažení očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí RVP.

 • Jsou vytvářeny v souladu s požadavky na budování klíčových kompetencí, tj. na základě moderní metodiky, v konzultaci s učiteli z pilotních škol.

 • Navazují na to nejlepší z učebnic nakladatelství Prodos pro 1. stupeň ZŠ.

 • Spolu s tištěným Průvodcem výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ, který slouží i jako metodická pomůcka ke všem učebnicím Modré řady, a jeho elektronickou verzí, e-Průvodcem, představují silnou podporu Vašeho školního programu a každodenní výuky na Vaší škole.
 • První období

  Český jazyk a literatura 1.–3. ročník ZŠ

  Učebnice pro 1.–3. ročník odpovídají RVP ZV. Zajímavým prvkem jejich obsahu je vyprávěcí pojetí. Příběh prochází všemi knížkami od 1. do 3. ročníku a umožnuje propojit slohovou, mluvnickou a literární výchovu.

  Matematika a její aplikace pro 1.–3. ročník ZŠ

  Trojdílná učebnice pro 1. ročník soustřeďuje úlohy do tematických celků (Na poště, Letecký den, Prázdniny apod.), které umožňují propojení výuky s oblastí Člověk a jeho svět a podporují aplikaci matematiky v praxi. • Naproti tomu učebnice pro 2. a 3. ročník vycházejí z původních titulů Prodosu, jsou však modernizovány podle RVP ZV. Revidované tituly rozpoznáte podle metodických komentářů v zápatí stránek, které orientují k docilování očekávaných výstupu a budování klíčových kompetencí. • Revidované tituly v katalogu Prodosu postupně nahradí ty původní. • Všechny mají schvalovací doložku MŠMT již dle RVP ZV.

  Člověk a jeho svět pro 1.–3. ročník ZŠ

  Pracovní učebnice pro 1. a 2. ročník vycházejí z původních Prvouk, jsou však inovovány podle RVP ZV. • Komentáře v zápatí stránek usnadní docilování očekávaných výstupů a budování klíčových kompetencí. • Revidované tituly v katalogu Prodosu postupně nahradí ty původní. • Zcela nová učebnice Člověk a jeho svět pro 3. ročník nahradí v našem katalogu postupně původní Prvouku 3. • Tituly mají schvalovací doložku MŠMT již dle RVP ZV .


  Průvodce výukou dle RVP pro 1. stupeň ZŠ (1. období)
  1390 Průvodce 1 420 Kč
  1391 Průřezová témata - Projekty 1 110 Kč
  1392 Časově-tematické plány 1 110 Kč

  Modrá řada pro 1. ročník
  1211 Slabikář 128 Kč
  1241 Slabikář – Pracovní sešit 1 22 Kč
  1242 Slabikář – Pracovní sešit 2 32 Kč
  1243 Slabikář – Pracovní sešit 3 32 Kč
  1230 Skládací abeceda 52 Kč
  1250 Písanka Cviky 22 Kč
  1251 Písanka 1 26 Kč
  1252 Písanka 2 26 Kč
  1253 Písanka 3 26 Kč
  1320 Matematika 1 – písanka 22 Kč
  1360 MP Český jazyk 1 340 Kč
  1270 Člověk a jeho svět 1 52 Kč
  1291 Matematika a její aplikace 1/1 44 Kč
  1292 Matematika a její aplikace 1/2 44 Kč
  1293 Matematika a její aplikace 1/3 44 Kč
  1295 Matematické …minutovky 1/1 22 Kč
  1296 Matematické …minutovky 1/2 22 Kč
  1297 Matematické …minutovky 1/3 22 Kč
  1310 Číslice, peníze, obrázky … 32 Kč

  Modrá řada pro 2. ročník
  2211 Český jazyk 2 95 Kč
  2212 Český jazyk 2 – pracovní sešit 55 Kč
  2221 Český jazyk 2 – procvičujeme češtinu I 22 Kč
  2222 Český jazyk 2 – procvičujeme češtinu II 22 Kč
  2230 Čítanka 2 (měkký obal) 92 Kč
  2231 Čítanka 2 (obal karton) 120 Kč
  2232 Čítanka 2 – pracovní sešit 42 Kč
  2330 MP Čítanka 2 48 Kč
  2250 Človek a jeho svět 2 52 Kč
  2261 Matematika a její aplikace 2/1 44 Kč
  2262 Matematika a její aplikace 2/2 44 Kč
  2263 Matematika a její aplikace 2/3 44 Kč
  2265 Matematické …minutovky 2/1 24 Kč
  2266 Matematické …minutovky 2/2 24 Kč
  2070 Zajímavá matematika pro druháky 40 Kč

  Modrá řada pro 3. ročník
  3211 Český jazyk 3 95 Kč
  3212 Český jazyk 3 – pracovní sešit 55 Kč
  3221 Český jazyk 3 – procvičujeme češtinu I 22 Kč
  3222 Český jazyk 3 – procvičujeme češtinu II 22 Kč
  3230 Čítanka 3 (měkký obal) 92 Kč
  3231 Čítanka 3 (obal karton) 120 Kč
  3232 Čítanka 3 – pracovní sešit 42 Kč
  3330 MP Čítanka 3 48 Kč
  3240 Človek a jeho svět 3 58 Kč
  3241 Človek a jeho svět 3 – pracovní sešit 43 Kč
  3251 Matematika a její aplikace 3/1 44 Kč
  3252 Matematika a její aplikace 3/2 44 Kč
  3253 Matematika a její aplikace 3/3 44 Kč
  3255 Matematické …minutovky 3/1 24 Kč
  3256 Matematické …minutovky 3/2 24 Kč
  3060 Zajímavá matematika pro třeťáky 40 Kč

  Druhé období

  Český jazyk a literatura pro 4. a 5. ročník ZŠ

  Nové učebnice pokračují ve vyprávěcím pojetí, které se uplatní i v Čítankách. • Učebnice Českého jazyka i Čítanky jsou doplněny samostatnými Pracovními sešity. • Mají novou schvalovací doložku MŠMT.

  Matematika a její aplikace pro 4. a 5. rocník ZŠ

  Revidované a upravené učebnice Matematiky a jejích aplikací pro 4. a 5. ročník vycházejí z původních Matematik a postupně je v našem katalogu nahradí. Revidované tituly rozpoznáte podle metodických komentářů v zápatí stránek, které orientují k docilování očekávaných výstupu a budování klíčových kompetencí. • Mají novou schvalovací doložku MŠMT.

  Člověk a jeho svět pro 4. a 5. ročník ZŠ

  Učivo je rozděleno do pěti zcela nových učebnic zaměřených tematicky dle okruhu v RVP ZV. • Učebnice jsou doplněny Pracovními sešity. •


  Průvodce výukou dle RVP pro 1. stupeň ZŠ (2. období)
  1395 Průvodce 2 420 Kč
  1396 Průřezová témata - Projekty 2 110 Kč
  1397 Časově-tematické plány 2 110 Kč

  Modrá řada pro 4. ročník
  4211 Český jazyk 4 95 Kč
  4212 Český jazyk 4 – pracovní sešit 55 Kč
  4221 Český jazyk 4 – procvičujeme češtinu I 22 Kč
  4222 Český jazyk 4 – procvičujeme češtinu II 22 Kč
  4225 Čítanka 4 130 Kč
  4226 Čítanka 4 – pracovní sešit 42 Kč
  4320 MP Čítanka 4 55 Kč
  4231 Matematika a její aplikace 4/1 44 Kč
  4232 Matematika a její aplikace 4/2 44 Kč
  4233 Matematika a její aplikace 4/3 44 Kč
  4235 Matematické …minutovky 4/1 24 Kč
  4236 Matematické …minutovky 4/2 24 Kč
  4270 Místo, kde žijeme 4. + 5. ročník 99 Kč
  4271 Místo, kde žijeme – pracovní sešit 45 Kč
  4250 Lidé kolem nás 4. + 5. ročník 75 Kč
  4251 Lidé kolem nás – pracovní sešit 45 Kč
  4280 Lidé a čas 4. + 5. ročník 88 Kč
  4281 Lidé a čas – pracovní sešit 45 Kč
  4290 Rozmanitost přírody 4. + 5. ročník 88 Kč
  4291 Rozmanitost přírody – pracovní sešit 45 Kč
  4260 Člověk a jeho zdraví 4. + 5. ročník 75 Kč
  4261 Člověk a jeho zdraví – pracovní sešit 45 Kč
  4295 Čítanka naučných textů 4. + 5. ročník 130 Kč
  4296 Čítanka naučných textů - pracovní sešit 45 Kč

  Modrá řada pro 5. ročník
  5211 Český jazyk 5 95 Kč
  5212 Český jazyk 5 – pracovní sešit 55 Kč
  5215 Český jazyk 5 – procvičujeme češtinu I 22 Kč
  5216 Český jazyk 5 – procvičujeme češtinu II 22 Kč
  5220 Čítanka 5 130 Kč
  5221 Čítanka 5 – pracovní sešit 42 Kč
  5310 MP Čítanka 5 55 Kč
  5231 Matematika a její aplikace 5/1 44 Kč
  5232 Matematika a její aplikace 5/2 44 Kč
  5233 Matematika a její aplikace 5/3 44 Kč
  5235 Matematické …minutovky 5/1 24 Kč
  5236 Matematické …minutovky 5/2 24 Kč
  5040 Zajímavá matematika (nejen) pro páťáky 40 Kč
  4270 Místo, kde žijeme 4. + 5. ročník 99 Kč
  4271 Místo, kde žijeme – pracovní sešit 45 Kč
  4250 Lidé kolem nás 4. + 5. ročník 75 Kč
  4251 Lidé kolem nás – pracovní sešit 45 Kč
  4280 Lidé a čas 4. + 5. ročník 88 Kč
  4281 Lidé a čas – pracovní sešit 45 Kč
  4290 Rozmanitost přírody 4. + 5. ročník 88 Kč
  4291 Rozmanitost přírody – pracovní sešit 45 Kč
  4260 Člověk a jeho zdraví 4. + 5. ročník 75 Kč
  4261 Člověk a jeho zdraví – pracovní sešit 45 Kč
  4295 Čítanka naučných textů 4. + 5. ročník 130 Kč
  4296 Čítanka naučných textů - pracovní sešit 45 Kč

  To nejlepší z původních učebnic se neztratí. Najdete to v Modré řadě!

  Některé tituly Modré řady vznikají zásadní inovací původních titulů našeho nakladatelství (např. Matematika a její aplikace 2–5). – Sledujte katalogové popisky, kde původ uvádíme. Při úpravách jsou učebnice metodicky modernizovány. Jsou z nich odstraňovány pasáže, které už nejsou obsahem vzdělávání dle RVP ZV a naopak jsou doplňovány o témata, která tento program nově do výuky na 1. stupni zavádí.

  Hledat:    eknihy Prodos na Flexibooks
  Obchodní podmínky
  reklamační řád
  jak nakupovat
  O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK
  INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
  UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)