UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly

EDICE MODRÁ ŘADA

 • Učební materiály metodicky a koncepčně odpovídají požadavkům RVP ZV.

 • Učebnice jsou vytvářeny v souladu s požadavky na budování klíčových kompetencí, tj. na základě moderní metodiky, v konzultaci s učiteli z pilotních škol.

 • Spolu s tištěným Průvodcem výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ, který slouží i jako metodická pomůcka ke všem učebnicím Modré řady, představují učební materiály silnou podporu Vašeho školního programu a každodenní výuky na Vaší škole.

 • První období

  Český jazyk a literatura 1.–3. ročník ZŠ

  Učebnice pro 1.–3. ročník odpovídají RVP ZV. Zajímavým prvkem jejich obsahu je vyprávěcí pojetí. Příběh prochází všemi knížkami od 1. do 3. ročníku a umožnuje propojit slohovou, mluvnickou a literární výchovu.

  Matematika a její aplikace pro 1.–3. ročník ZŠ

  Trojdílná učebnice pro 1. ročník soustřeďuje úlohy do tematických celků (Na poště, Letecký den, Prázdniny apod.), které umožňují propojení výuky s oblastí Člověk a jeho svět a podporují aplikaci matematiky v praxi. Naproti tomu učebnice pro 2. a 3. ročník vycházejí z původních titulů Prodosu, jsou však modernizovány podle RVP ZV. Revidované tituly rozpoznáte podle metodických komentářů v zápatí stránek, které orientují k docilování očekávaných výstupu a budování klíčových kompetencí.

  Člověk a jeho svět pro 1.–3. ročník ZŠ

  Pracovní učebnice pro 1. a 2. ročník vycházejí z původních Prvouk, jsou však inovovány podle RVP ZV. Komentáře v zápatí stránek usnadní docilování očekávaných výstupů a budování klíčových kompetencí. Učebnice Člověk a jeho svět pro 3. ročník nahradila původní Prvouku 3.


  Druhé období

  Český jazyk a literatura pro 4. a 5. ročník ZŠ

  Učebnice českého jazyka pokračují ve vyprávěcím pojetí, které se uplatní i v Čítankách. Učebnice českého jazyka i čítanky jsou doplněny samostatnými pracovními sešity.

  Matematika a její aplikace pro 4. a 5. rocník ZŠ

  Revidované a upravené učebnice Matematiky a jejích aplikací pro 4. a 5. ročník vycházejí z původních Matematik. Revidované tituly rozpoznáte podle metodických komentářů v zápatí stránek, které orientují k docilování očekávaných výstupu a budování klíčových kompetencí.

  Člověk a jeho svět pro 4. a 5. ročník ZŠ

  Učivo je rozděleno do pěti učebnic zaměřených tematicky dle okruhu v RVP ZV. Učebnice jsou doplněny pracovními sešity.

  Hledat:  
  Obchodní podmínky
  reklamační řád
  jak nakupovat
  O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
  INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
  UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)