UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Přírodopis > Přírodopis 9

Přírodopis 9prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc.; Mgr. Martin Janoška, Mgr. Ludmila Bičíková; PaedDr. Marie TomančákováPřírodopis Přírodopis 9
  9. ročník (kat. č.: 9040)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 96 stran
váha: 235 g
měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
č.j. MSMT-20472/2012-22

vydání: 1.
ISBN: 80-7230-069-5

cena bez DPH: 85.45 Kč
cena vč. DPH: 94.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 84.60 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Přírodopis 9 – Pracovní sešitPřírodopis 9 – Pracovní sešit

AnotaceDoporučujeme přejít na novou ucelenou řadu přírodopisu: Přírodopis 6 – Vývoj života na Zemi, Obecná biologie, Biologie hub (učebnice + CD), Přírodopis 6 – Rostliny, Přírodopis 7 – Živočichové, Přírodopis 8 – Člověk, Přírodopis 9 – Geologie, Ekologie.

Závěrečný svazek přírodopisné série, Přírodopis 9, představuje planetu Zemi a její geologické vlastnosti. Obsahuje poznatky z mineralogiegeologie, velká pozornost je věnována etologiiekologii. Závěr tvoří přílohy tvořené přehledem minerálů, přehledem horninvývojem Země v geologické minulostlaboratorní práce.

Text je psán srozumitelně a přehledně; funkční využití mezipředmětových a meziročníkových souvislostí je cílem, jemuž je podřízena výrazová i obsahová úprava výkladu. Důraz je kladen také na přehledné a srozumitlené obrazové a fotografické znázornění přírodopisných jevů. Své využití jistě najdou i přílohy k učebnici, jež obsahují jak zjednodušený systém živočichů a rostlin, tak náměty laboratorních prací.

Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Přírodopis 9 – Příručka pro učitele

Přírodopis 9 – Příručka pro učitelePraktická příručka je určena učitelům základních škol, kteří se rozhodnou používat ve výuce učebnici Přírodopis 9 nakladatelství Prodos. Příručka pro učitele obsahuje časový a tematický plán, metodický úvod do výuky přírodopisu na ZŠ, komentář k jednotlivým ka...>>
Přírodopis 9 – Pracovní sešit

Přírodopis 9 – Pracovní sešitPracovní sešit provázaný s učebnicí Přírodopisu 9 je určen k praktické aplikaci poznatků v problémových úlohách a k zábavnému opakování. Pracovní sešity jsou obsahově i formálně propojeny s učebnicemi, jednotlivé kapitoly si vzájemně odpovídají. Lze je využít ...>>
Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)