UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Přírodověda > DOPRODÁNO - Přírodověda 4

DOPRODÁNO - Přírodověda 4RNDr. Jaroslav Jurčák, Dr. a kol.

Přírodověda <i>DOPRODÁNO</i> - Přírodověda 4  4. ročník (kat. č.: 4060)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 72 stran
váha: 180 g
měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
nemá platnou schvalovací doložku

vydání: 1.
ISBN: 80-85806-32-0

cena bez DPH: 97.27 Kč
cena vč. DPH: 107.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 96.30 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

do košíku
ne
Rozmanitost přírody (4. a 5. ročník)Rozmanitost přírody (4. a 5. ročník)

ObsahROZMANITOST PŘÍRODNIN
Výrobky a přírodniny
Jedinec a druh
ROZMANITOST LETNÍ A PODZIMNÍ PŘÍRODY

Byliny
Pšenice obecná (setá)
Lilek rajče (rajče jedlé)
Lilek brambor
Divizna velkokvětá
Sedmikráska chudobka
Plané a kulturní rostliny

Dřeviny
Jabloň sázená
Meruzalka rybíz
Rostliny podle stavby těla

Lesní stromy
Buk lesní
Dub letní
Bříza bělokorá
Jiné lesní listnaté stromy
Smrk ztepilý
Jedle bělokorá
Borovice lesní
Modřín opadavý
Houby
Blíží se zima
NEŽIVÁ PŘÍRODA
Roční období, střídání dne a noci
Magnety a světové strany

Jednotky
Hmotnost
Objem
Čas
Teplota

Neživé přírodniny
Vzduch
Voda

Horniny a nerosty
Žula
Pískovec
Vápenec
Sůl kamenná
Půda

Domácí zvířata
Pes domácí
Kočka domácí

Živočichové v zimě
Liška obecná
Hraboš polní
Havran polní
Strakapoud velký
Jiní ptáci v zimě
JARNÍ OBDOBÍ

Ekosystémy
Společenstva rostlin a živočichů
Lesní přírodní společenstva
Lesní podrost
Bezobratlí živočichové lesních společenstev
Obratlovci žijící v lesních společenstvech
Vztahy organismů v lese
Význam lesů pro krajinu a člověka
Společenstvo potoků a rybníků
Pole (polní společenstvo) a louky
Zahrady a sady
Ekologie a ochrana přírody

Obsah
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
DOPRODÁNO – Přírodověda 4 – Pracovní sešit

<i>DOPRODÁNO</i> – Přírodověda 4 – Pracovní sešitDOPRODÁNO - titul se nebude dotiskovat. Pracovní sešit obsahuje pracovní úkoly, elementární laboratorní práce, doplňovací cvičení, zjišťovací otázky a jednoduché úlohy, které mají za cíl jednak ověřit porozumění dané látce a akti...>>
DOPRODÁNO – Přírodověda 4 – Příručka pro učitele

<i>DOPRODÁNO</i> – Přírodověda 4 – Příručka pro učitelePříručka přináší obecnější informace o specifických cílech a metodách přírodovědné výuky, podává návrh celoročního tematického a časového plánu a podrobněji se věnuje jednotlivým tematickým celkům z obsahu učebnice, k nimž pod...>>
Rozmanitost přírody (4. a 5. ročník) – Pracovní sešit

Rozmanitost přírody (4. a 5. ročník) – Pracovní sešitPracovní sešit k publikaci Rozmanitost přírody stejně jako učebnice vychází ze strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v prak...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)