UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Přírodověda > DOPRODÁNO - Přírodověda 4

DOPRODÁNO - Přírodověda 4RNDr. Jaroslav Jurčák, Dr. a kol.

Přírodověda <i>DOPRODÁNO</i> - Přírodověda 4  4. ročník (kat. č.: 4060)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 72 stran
váha: 180 g
měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
nemá platnou schvalovací doložku

vydání: 1.
ISBN: 80-85806-32-0

cena bez DPH: 97.27 Kč
cena vč. DPH: 107.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 96.30 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

do košíku
ne
Rozmanitost přírody (4. a 5. ročník)Rozmanitost přírody (4. a 5. ročník)

Řada Přírodověda 4–5Výpravná, bohatě ilustrovaná učebnice Přírodověda 4 je rozvržena do čtyř kapitol, které volně uvádějí děti do světa živé i neživé přírody: Rozmanitost přírodnin, Rozmanitost letní a podzimní přírody, Neživá příroda, Jarní období. Při výkladu učební látky je uplatňován sezónní princip. Učivo Přírodovědy 5 je rozděleno do šesti tematických celků, přiměřeně náročných pro žáky 5. ročníku: Země ve vesmíru, Podmínky života na Zemi, Rozmanitost životních podmínek, Člověk, Člověk a technika, Země – planeta lidí.

Jednotlivá témata zároveň přirozeně integrují učivo přírodopisu, zeměpisu a výchovy k občanství. Jsou zpracována svěžím a věku žáků přiměřeným jazykem, velký důraz je kladen na souvislosti v živé a neživé přírodě. Při nalézání těchto souvislostí jsou žáci výrazně motivováni k samostatné práci. Velké pozornosti se dostalo také regionálním i globálním pohledům na ekologii se snahou o výchovné působení k ochraně životního prostředí a zdravý styl života. Součástí kompletu je pracovní sešit a přirozeně také přehledná, nápaditá příručka pro učitele, kterou je možno bez potíží využívat i při výuce dle RVP jako bohatý doplňkový materiál.

Všechny učebnice a pracovní sešity pro prvouku, přírodovědu a vlastivědu jsou metodicky a obsahově spojeny ve vyšší celek tak, aby při výuce jednotlivých předmětů bylo možné zřetelně předvést komplexnost vztahu člověka a jeho světa. Z tohoto vyššího celku jsme vycházeli i při koncipování nové verze těchto učebnic, jež jsou soustředěny v jediné řadě a které už přímo uplatňují strategie RVP. Tento unikátní soubor učebnic, který v katalogu uvádíme jako Modrá řada Člověk a jeho svět, nahrazuje dnes již pomalu zastarávající řady: Prvouka 1-3, Vlastivěda 4-5, Přírodověda 4-5, a vychází tak vstříc nejnovějším trendům ve vyučování.

Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
DOPRODÁNO – Přírodověda 4 – Pracovní sešit

<i>DOPRODÁNO</i> – Přírodověda 4 – Pracovní sešitDOPRODÁNO - titul se nebude dotiskovat. Pracovní sešit obsahuje pracovní úkoly, elementární laboratorní práce, doplňovací cvičení, zjišťovací otázky a jednoduché úlohy, které mají za cíl jednak ověřit porozumění dané látce a akti...>>
DOPRODÁNO – Přírodověda 4 – Příručka pro učitele

<i>DOPRODÁNO</i> – Přírodověda 4 – Příručka pro učitelePříručka přináší obecnější informace o specifických cílech a metodách přírodovědné výuky, podává návrh celoročního tematického a časového plánu a podrobněji se věnuje jednotlivým tematickým celkům z obsahu učebnice, k nimž pod...>>
Rozmanitost přírody (4. a 5. ročník) – Pracovní sešit

Rozmanitost přírody (4. a 5. ročník) – Pracovní sešitPracovní sešit k publikaci Rozmanitost přírody stejně jako učebnice vychází ze strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v prak...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)