UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Průvodce výukou dle RVP > Průvodce – Průřezová témata – Projekty 2

Průvodce – Průřezová témata – Projekty 2Mgr. Petr Pláteník; Jakub Vaníček; Mgr. Martin Dančák, Ph.D.; PaedDr. Hana Mikulenková

Průvodce výukou dle RVP Průvodce – Průřezová témata – Projekty 2  4.-5. ročník (kat. č.: 1396)

formát: A4
rozsah: 88 stran
váha: 320 g
vkladné perforované stránky do šanonu Průvodce
Schvalovací doložka MŠMT:
neuděluje se

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-246-8

cena bez DPH: 110.91 Kč
cena vč. DPH: 122.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 109.80 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací obdobíPrůvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací období

ObsahObsah:
Průřezová témata – Projekty 2
Úvod
Projekt 1 - Vyrob panenku, zachráníš dítě
Projekt 2 - Školní ústava
Projekt 3 - Den Evropy
Projekt 4 - Lucie noci upije - svátek světla
Projekt 5 - Herbář
Projekt 6 - Naše škola je nejlepší - příprava reklamní kampaně
Průřezová témata – Integrace 2 (bonus)
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Výchova demokratického občana (VDO)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
Multikulturní výchova (MkV)
Environmentální výchova (EV)
Mediální výchova (MdV)
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Průvodce – Časově-tematické plány 2

Průvodce – Časově-tematické plány 2Časově-tematické plány rozpracovávají tematicky učivo učebnic Modré řady do týdenních období a propojují je s očekávanými výstupy, klíčovými kompetencemi i mezioborovými souvislostmi. Obsahují odkazy na úlohy, které podporují realizac...>>
Průvodce – Časově-tematické plány 1

Průvodce – Časově-tematické plány 1Časově-tematické plány rozpracovávají tematicky učivo učebnic Modré řady do týdenních období a propojují je s očekávanými výstupy, klíčovými kompetencemi i mezioborovými souvislostmi. Obsahují odkazy na úlohy, které podporují realizac...>>
Průvodce – Průřezová témata – Projekty 1

Průvodce – Průřezová témata – Projekty 1Průřezová témata – Projekty – pro každé PT je metodicky zpracován samostatný projekt, včetně návrhů časových dotací a zařazení do ročníků a předmětů v 1. období. U každého PT jsou uvedeny odkazy na úlohy do učebnic všech tří ...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)