UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Elektronické učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Průvodce výukou dle RVP > Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 1. vzdělávací období

Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 1. vzdělávací obdobíMgr. Marta Grigárková; Mgr. Eva Kovářová; Mgr. Eva Kubátová, Ph.D.; Mgr. Gabriela Kylišová; PaedDr. Hana Mikulenková; doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.; Mgr. Jana Svobodníková

Průvodce výukou dle RVP Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 1. vzdělávací období  1.-3. ročník (kat. č.: 1390)

formát: pořadač na vkládání listů A4
rozsah: 202 stran
váha: 1156 g
pořadač, 4kroužková mechanika
Schvalovací doložka MŠMT:
neuděluje se

vydání: 1.
ISBN: 80-7230-169-1

cena bez DPH: 432.00 Kč
cena vč. DPH: 432.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 388.80 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací obdobíPrůvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací období

AnotaceMetodický materiál k využití při tvorbě ŠVP a při výuce podle něj.
Průvodce lze používat samostatně, i s učebnicemi Modré řady Prodosu.
Průvodce je v souladu s RVP ZV a Manuálem pro tvorbu ŠVP.


Co pro Vás Průvodce konkrétně zpracovává?

OV Distribuuje učivo očekávaných výstupů do ročníků, a to názorně a na obsahu učebnic odpovídajících RVP. Zpřehledňuje každý OV pro dané období, předkládá vhodné postupy, odkazy na úlohy v učebnicích.
KK Názorně propojuje jednotlivé OV s klíčovými kompetencemi a s úlohami v učebnicích. Přehledně ukazuje, jak práce s učebnicí rozvíjí KK v rámci každého výstupu.
MS Formuluje mezioborové souvislosti u každého OV zvlášť, s odkazy do učebnic ostatních oborů. Obsahuje dílčí návrhy na integraci učiva.
PT Předkládá metodicky zpracované projekty k realizaci každého průřezového tématu, vždy pro obě vzdělávací období. Obsahuje návrhy na začlenění PT do ročníků a předmětů. Uvádí úlohy a činnosti pro realizaci PT v učebnicích.
ŠVP Souhrnně představuje přehlednou pomůcku k tvorbě osnov pro Školní vzdělávací program.

Realizační tým využije Průvodce při tvorbě ŠVP

• při formulaci výchovných a vzdělávacích strategií (Manuál 3.3.2)
• při začlenění průřezových témat do ŠVP (Manuál 3.3.4)
• při časovém, obsahovém i organizačním vymezení jednotlivých předmětů (Manuál 3.5)
• při rozpracování očekávaných výstupů, zařazení průřezových témat do ročníků i předmětů, vytyčení mezioborových souvislostí a návrhů na integraci učiva (Manuál 3.5)
• pro přípravu výuky v předmětu v ŠVP (formulace výchovných a vzdělávacích strategií v předmětu, propojení výstupů s kompetencemi, obsahem učiva a postupy v učebnicích, distribuce učiva v časově-tematických plánech, začlenění a návrh realizace průřezových témat...)

Vyučující při výuce během školního roku využije

konkrétní postupy pro osvojování výstupů (a rozvoj KK), odkazy na práci s učebnicemi u každého OV a odkazy na mezioborové souvislosti s ostatními obory (opět u každého OV).
časově-tematické plány, které učivo učebnic Modré řady rozdělují po týdenních celcích a propojují s OV, KK i mezioborovými souvislostmi.
projekty k průřezovým tématům – rozpracované vždy pro obě vzdělávací období; přehled učiva, které v učebnicích Modré řady podporuje realizaci každého PT.
• pro výuku s využitím Průvodce se pedagogovi osvědčí učebnice Modré řady, ucelené edice pro 1. stupeň, splňující požadavky RVP; Průvodce zároveň slouží jako metodická příručka pro výuku dle RVP ke každé z nich.

Průvodce si objednáváte po částech dle vlastního výběru.


Průvodce má formu šanonu na vkládání listů A4. V Základní sestavě najdete podrobný úvod a základní metodiku pro výuku na prvním stupni. Rozšiřující části (Průřezová témata, Časově-tematické plány) si můžete průběžně dokupovat dle potřeb a možností školy.


ZÁKLADNÍ SESTAVA

Spolu s praktickým šanonem obdržíte části:

1. Úvod
Stručné pojednání je věnováno možnostem využití učebnic pro dosahování očekávaných výstupů a také souvisejícím aspektům tvorby ŠVP. Samozřejmě obsahuje návod pro práci s Průvodcem, v němž se dozvíte, jak se v publikaci zorientovat a jak s ní zacházet. Především Vás ale naučí, jak všechny informace, které pro Vás tato metodika má, můžete využít při tvorbě školního vzdělávacího programu a při vlastní výuce.

2. Úlohy a realizace očekávaných výstupů
Tato část představuje metodickou základnu celého projektu. Každý z celkem 158 OV (očekávaných výstupů) je rozpracován pro příslušný vzdělávací obor a ročník a propojen s učivem a odkazy na práci s učebnicemi. Je vysvětleno, jak daný OV buduje a rozvíjí které KK, a jsou u něj doplněny odkazy na mezioborové souvislosti v ostatních oborech (úlohy a práce s učebnicemi). Zajišťuje v oborech Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět osvojení všech OV a přiměřený rozvoj všech KK. Tato základní metodická část je pro celý projekt stěžejní.

ROZŠIŘUJÍCÍ ČÁSTI

Časově tématické plány 1, 2
K základní sestavě si můžete dokoupit další stejně podrobně zpracované materiály. Pro mnoho pedagogů budou i ty představovat metodickou pomoc naprosto nezbytnou, některé školy je naopak potřebovat nemusí (mají vlastní pojetí PT nebo časově-tematické plány). Proto jsou tyto části nabízeny k dokoupení dle vlastního uvážení.
Časově-tematické plány rozpracovávají tematicky učivo učebnic Modré řady do týdenních období a propojují je s OV, KK i mezioborovými souvislostmi. Obsahují odkazy na úlohy, které podporují realizaci PT, náměty na činnosti, tipy, odkazy a další informace.

Objednávejte je pod samostatným katalogovým číslem.

Průřezová témata – Projekty 1, 2
Průřezová témata – Projekty – pro každé PT je metodicky zpracován samostatný projekt, včetně návrhů časových dotací a zařazení do ročníků a předmětů na 1. stupni. U každého PT jsou uvedeny odkazy na úlohy v učebnicích všech tří oborů, které podporují jeho realizaci, a výčet naplněných tematických okruhů.

Objednávejte je pod samostatným katalogovým číslem.

Průvodce (obohaceného o časově-tematické plány a průřezová témata) lze zakoupit také v elektronické podobě na portálu Flexibooks.


Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Průvodce – Časově-tematické plány 1

Průvodce – Časově-tematické plány 1Časově-tematické plány rozpracovávají tematicky učivo učebnic Modré řady do týdenních období a propojují je s očekávanými výstupy, klíčovými kompetencemi i mezioborovými souvislostmi. Obsahují odkazy na úlohy, které podporují realizac...>>
Průvodce – Průřezová témata – Projekty 1

Průvodce – Průřezová témata – Projekty 1Průřezová témata – Projekty – pro každé PT je metodicky zpracován samostatný projekt, včetně návrhů časových dotací a zařazení do ročníků a předmětů v 1. období. U každého PT jsou uvedeny odkazy na úlohy do učebnic všech tří ...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)