UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Průvodce výukou dle RVP > Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací období

Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací obdobíMgr. Ondřej Cakl; PaedDr. Hana Mikulenková; doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.; Mgr. Eva Nováková, Ph.D.; Mgr. Jana Svobodníková

Průvodce výukou dle RVP Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací období  4., 5. ročník (kat. č.: 1395)

formát: pořadač na vkládání listů A4
rozsah: 228 stran
váha: 1250 g
pořadač, 4kroužková mechanika
Schvalovací doložka MŠMT:
neuděluje se

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-235-2

cena bez DPH: 392.73 Kč
cena vč. DPH: 432.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 388.80 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 1. vzdělávací obdobíPrůvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 1. vzdělávací období

ObsahObsah Průvodce
Pro Vaši orientaci je zde uveden celý, Vy si pod touto katalogovou anotací a číslem objednáváte pouze Základní sestavu:

Průvodce – Základní sestava
(tu si objednáváte pod touto katalogovou anotací a číslem)

Pořadač – pevný obal, 4kroužková mechanika
Úvod

Průvodce Průvodcem
Využití Průvodce při tvorbě ŠVP
Zkratky a značky
Elektronický Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni základní školy
Seznam očekávaných výstupů dle RVP ZV pro 2. období vzdělávání
Anketa k Průvodci

Úlohy a realizace očekávaných výstupů pro 2. vzdělávací období dle RVP ZV
Vzdělávací obor Český jazyk a literatura
- Učebnice, které používáme
- OV 94 – OV 116
Vzdělávací obor Matematika a její aplikace
- Učebnice, které používáme
- OV 117 – OV 128
Vzdělávací obor Člověk a jeho svět
- Učebnice, které používáme
- OV 129 – OV 158

Průvodce – Průřezová témata – Projekty 2
(Rozšiřující část objednávejte pod samostatným katalogovým číslem)

Průřezová témata – Projekty pro 2. vzdělávací období
Úvod
Projekt 1 - Vyrob panenku, zachráníš dítě
Projekt 2 - Školní ústava
Projekt 3 - Den Evropy
Projekt 4 - Lucie noci upije - svátek světla
Projekt 5 - Herbář
Projekt 6 - Naše škola je nejlepší - příprava reklamní kampaně
Průřezová témata – Integrace 2 (bonus)
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Výchova demokratického občana (VDO)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
Multikulturní výchova (MkV)
Environmentální výchova (EV)
Mediální výchova (MdV)

Průvodce – Časově-tematické plány 2
(Rozšiřující část objednávejte pod samostatným katalogovým číslem)

Časově-tematické plány pro 2. vzdělávací období
Úvod
Seznam klíčových kompetencí dle RVP ZV
Časově-tematické plány výuky
- Český jazyk 4
- Český jazyk 5
- Čítanka 4
- Čítanka 5
- Matematika a její aplikace 4
- Matematika a její aplikace 5
- Člověk a jeho svět 4
- Člověk a jeho svět 5
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Průvodce – Průřezová témata – Projekty 2

Průvodce – Průřezová témata – Projekty 2Průřezová témata – Projekty – pro každé PT je metodicky zpracován samostatný projekt, včetně návrhů časových dotací a zařazení do ročníků a předmětů v 2. období. U každého PT jsou uvedeny odkazy na úlohy do učebnic všech tří ...>>
Průvodce – Časově-tematické plány 2

Průvodce – Časově-tematické plány 2Časově-tematické plány rozpracovávají tematicky učivo učebnic Modré řady do týdenních období a propojují je s očekávanými výstupy, klíčovými kompetencemi i mezioborovými souvislostmi. Obsahují odkazy na úlohy, které podporují realizac...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)