UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Elektronické učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Prvouka > VYPRODÁNO | Prvouka pro 3. ročník

VYPRODÁNO | Prvouka pro 3. ročníkPaedDr. Helena Šimíčková a kol.

Prvouka VYPRODÁNO | Prvouka pro 3. ročník  3. ročník (kat. č.: 3040)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 64 stran
váha: 170 g
měkký obal, vazba sešitová (sponky)
Schvalovací doložka MŠMT:
nemá platnou schvalovací doložku

vydání: 1.
ISBN: 80-85806-94-0

cena bez DPH: 0.00 Kč
cena vč. DPH: 0.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 0.00 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

do košíku
nee
Člověk a jeho svět 3Člověk a jeho svět 3

ObsahKrajina kolem nás
1. Všudybylova výprava: s dětmi na letním táboře, určování světových stran, práce s mapou, plánem, orientace v krajině.

Typy krajin u nás
2. Všudybylova výprava: cestování letadlem, nad mapou naší vlasti, vodní toky a plochy, krajina podle nadmořské výšky.

Naše obec a náš kraj
3. Všudybylova výprava: návštěva v muzeu, základní orientace v obci, kulturní a společenský život v obci, životní prostředí v obci, zážitky z návštěvy kulturních a historických míst.

Lidé a čas
4. Všudybylova výprava: kouzelný časolet, poznávání života lidí v minulosti, pověsti.

Lidé a technika
5. Všudybylova výprava: nad lidskými vynálezy, technika jako výsledek lidského vývoje a snahy vyřešit problém, objevy a vynálezy, sledování činnosti různých strojů.

Věci kolem nás
6. Všudybylova výprava: všímejte si dobře všeho, co vás obklopuje, poznávání různých materiálů a jejich využití; základní vlastnosti předmětů, skupenství, tvar, rozměr, hmotnost, teplota, struktura, pozorování a porovnávání předmětů a jejich vlastností

Jedinečnost života na zemi
7. Všudybylova výprava: putování Vesmírem.

Za poznáním neživé přírody
8. Všudybylova výprava: přistání na Zemi, vzduch okolo nás, vlastnosti a proudění vzduchu, čistota a ochrana ovzduší, počasí, výskyt vody na Zemi vlastnosti vody a její skupenství, běh vody v přírodě, ochrana vodních zdrojů; nejznámější horniny a nerosty, jejich vlastnosti a jejich využití člověkem, citlivé a účelné využívání přírody, necitlivé zásahy do přírody, ochrana a péče o přírodu; půda - důležitá podmínka života, vznik půdy a její vlastnosti, využívání a ochrana půdy.

Člověk - pán tvorstva?
9. Všudybylova výprava: putování v lidském těle, stavba těla a jeho části, vnější a vnitřní orgány člověka a jejich funkce, péče o vlastní zdraví a rozvoj; lidské smysly – poznávání v lidském životě; nejdůležitější lidské smysly – zrak, sluch, ostatní smysly – hmat, čich, chuť, uvědomění si sama sebe.

Život v přírodě
Poslední Všudybylovy výpravy: za poznáním živé přírody, u lidských příbytků, na poli a na louce, v lese, u vody; život - různé podoby a formy; rostliny - pozorování, stavba těla, funkce jejich jednotlivých částí, význam rostlin pro člověka; živočichové - znaky života živočichů, jejich životní potřeby a projevy, průběh a způsob života živočichů.
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Člověk a jeho svět 3 – Pracovní sešit

Člověk a jeho svět 3 – Pracovní sešitPracovní sešit Člověk a jeho svět 3 přináší dětem pestré úkoly různého stupně náročnosti, které sledují jednotlivé očekávané výstupy a společně rozvíjejí klíčové kompetence. Napomáhá tomu, aby se děti k výuce stavěly pozitiv...>>
VYPRODÁNO | Prvouka pro 3. ročník – Pracovní sešit

VYPRODÁNO | Prvouka pro 3. ročník – Pracovní sešitTitul je vyprodán a nebude se již dotiskovat. Učebnici i pracovní sešit nahradily nové tituly z Modré řady – Člověk a jeho svět 3 a Člověk a jeho svět 3 - pracovní sešit. Pracovní sešit na více než 60 stranách přináší různoro...>>
DOPRODEJ | Prvouka pro 3. ročník – Příručka pro učitele

DOPRODEJ | Prvouka pro 3. ročník – Příručka pro učitelePříručka obsahuje základní informace o prvouce jako integrovaném předmětu, přehled metodických postupů a možnosti jejich využití u jednotlivých témat a také návrh celoročního časového a tematického plánu. Každému z jednotlivých téma...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)