UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Elektronické učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Vlastivěda > VYPRODÁNO | Vlastivěda 5 – Pracovní sešit

VYPRODÁNO | Vlastivěda 5 – Pracovní sešitDr. Milan Hronek

Vlastivěda VYPRODÁNO | Vlastivěda 5 – Pracovní sešit  5. ročník (kat. č.: 5051)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 40 stran
váha: 106 g
měkký obal, vazba sešitová (sponky)
Schvalovací doložka MŠMT:
nemá platnou schvalovací doložku

vydání: 1.
ISBN: 80-85806-69-0

cena bez DPH: 27.83 Kč
cena vč. DPH: 32.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 28.80 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

do košíku
ne
Místo, kde žijeme (4. a 5. ročník) – Pracovní sešitMísto, kde žijeme (4. a 5. ročník) – Pracovní sešit

Řada Vlastivěda 4–5Vlastivědné učivo je v učebnici Vlastivěda 4 rozvrženo do čtyř základních kapitol podle jednotlivých tematických okruhů. Ty v sobě slučují základy vzdělávacích oborů zeměpis, dějepis a výchova k občanství: Země a lidé, Mapy, Česká republika, Z českých dějin. Ve Vlastivědě 5 je učivo podle stejného klíče rozčleněno do tří kapitol, které učivo integrují přiměřeněji dětem 5. ročníku, a tedy na konci 2. vzdělávacího období: Evropa a svět, Česká republika, Z českých dějin.

Bohatý text učebnic účelně využívá rozmanité mezipředmětové souvislosti a umožňuje učiteli různé přístupy i volný výběr učiva. Žákům usnadňuje pochopení časových, prostorových a významových vztahů mezi jevy a událostmi, o nichž se mají dozvědět, a pomáhá jim uvědomit si důležitost informací pro vlastní rozvoj i správné začlenění do společnosti na úrovni vlasti, Evropy i celého světa.

Pestré doprovodné ilustrace, fotografie, mapy, tabulky, přehledy, ale i promyšlené grafické ztvárnění přispívají ke zvýšení zájmu a udržení pozornosti žáků, k vytváření postojů ke kulturnímu bohatství naší vlasti, jejímu přírodnímu prostředí, historickým památkám a dědictví po našich předcích. Učebnice jsou doplněny pracovními sešity a funkčními a inspirativními metodickými příručkami z pera PaedDr. Karla Tomka.

Učivo v učebnicích je aktualizováno podle současného stavu společenského vývoje. Úpravami textu nedošlo k přestránkování učebnic, je tedy možné bez obtíží dál používat metodickou příručku, kterou všestranně využijete i při výuce dle RVP.

Všechny učebnice a pracovní sešity pro prvouku, přírodovědu a vlastivědu jsou metodicky a obsahově spojeny ve vyšší celek tak, aby při výuce jednotlivých předmětů bylo možné zřetelně předvést komplexnost vztahu člověka a jeho světa. Z tohoto vyššího celku jsme vycházeli i při koncipování nové verze těchto učebnic, jež jsou soustředěny v jediné řadě a které už přímo uplatňují strategie RVP. Tento unikátní soubor učebnic, který v katalogu uvádíme jako Modrá řada Člověk a jeho svět, nahrazuje dnes již pomalu zastarávající řady: Prvouka 1-3, Vlastivěda 4-5, Přírodověda 4-5, a vychází tak vstříc nejnovějším trendům ve vyučování.

Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
DOPRODEJ | Vlastivěda 5

DOPRODEJ | Vlastivěda 5Vlastivědná publikace obsahuje organicky propojené složky zeměpisné, dějepisné i občanskovýchovné v přiměřeném rozsahu a obsahu pro žáky 5. ročníku (oblasti Evropa a svět, Česká republika, Z českých dějin). Učebnice aktivně podpo...>>
VYPRODÁNO | Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku – Příručka pro učitele

VYPRODÁNO | Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku – Příručka pro učiteleDOPRODÁNO Učebnice Vlastivědy pro 4. a 5. ročník, ke kterým je zpracována tato metodická příručka, nemají platnou schvalovací doložku MŠMT ČR a nebudou se dotiskovat ani učebnice ani metodická příručka. Nově je vlastivědné učivo zp...>>
Místo, kde žijeme (4. a 5. ročník)

Místo, kde žijeme (4. a 5. ročník)Tato tematicky zaměřená učebnice je novinkovou publikací našeho nakladatelství. Stejně jako další novinkové publikace Člověk a jeho zdraví a Lidé kolem nás doplňuje obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět (doplňuje obsah dosavadníc...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)