UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Elektronické učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Vlastivěda > VYPRODÁNO | Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku – Příručka pro učitele

VYPRODÁNO | Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku – Příručka pro učitelePaedDr. Karel Tomek

Vlastivěda VYPRODÁNO | Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku – Příručka pro učitele  4. ročník (kat. č.: 4110)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 80 stran
váha: 190 g
měkký obal, vazba sešitová (sponky)
Schvalovací doložka MŠMT:
neuděluje se

vydání: 1.
ISBN: 80-85806-21-5

cena bez DPH: 0.00 Kč
cena vč. DPH: 0.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 0.00 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

do košíku
ne
DOPRODEJ | Vlastivěda 4DOPRODEJ | Vlastivěda 4

AnotaceTitul je vyprodán a nebude se již dotiskovat.

Učebnice Vlastivědy pro 4. a 5. ročník, ke kterým je zpracována tato metodická příručka, nemají platnou schvalovací doložku MŠMT ČR a nebudou se dotiskovat ani učebnice ani metodická příručka.
Nově je vlastivědné učivo zpracováno v souboru učebnic Modré řady Člověk a jeho svět pro 4. a 5. ročník.


Příručka je maximálně vstřícným, detailně propracovaným pomocníkem pro učitele tak složitě integrovaného předmětu, jakým je právě vlastivěda. Nabízí úvod do metodiky vlastivědy, věnuje se jednotlivým složkám učiva (dějepisná, zeměpisná, občanskovýchovná část), ukazuje, jak směřovat děti k aktivní práci s informacemi, předkládá návrh na tematický a časový plán v obou ročnících.

V další části představuje učebnici a pracovní sešit a ukazuje, jak s nimi aktivně pracovat. Následující kapitoly jsou věnovány práci s mapami (včetně motivačních her), sekundárním zdrojům informací dosažitelným i pro děti a metodám a formám práce v hodinách, při rozšiřujících výletech, besedách a exkurzích. Nezbytnou součástí příručky je Metodický průvodce učebnicí a pracovním sešitem pro 4. i 5. ročník, který komentuje jednotlivá témata po stránkách, přináší tipy, návrhy, rady a podněty a doplňující informace.Na tento titul se nevztahuje proces udělování doložky dle Sdělení MŠMT čj. 18519/2005-20 ze dne 12.10.2005 (metodické příručky, pomocné textové, obrazové nebo číslicové materiály, audiovizuální pomůcky apod.).

Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
VYPRODÁNO | Vlastivěda 5 – Pracovní sešit

VYPRODÁNO | Vlastivěda 5 – Pracovní sešitTitul je vyprodán a nebude se již dotiskovat. Pracovní sešit přesně sleduje členění i stránkování učebnice. Přináší na 40 stranách otázky a úkoly různého formátu, které podněcují děti k tomu, aby si upevňovaly získané poznatky ...>>
DOPRODEJ | Vlastivěda 5

DOPRODEJ | Vlastivěda 5Vlastivědná publikace obsahuje organicky propojené složky zeměpisné, dějepisné i občanskovýchovné v přiměřeném rozsahu a obsahu pro žáky 5. ročníku (oblasti Evropa a svět, Česká republika, Z českých dějin). Učebnice aktivně podpo...>>
DOPRODEJ | Vlastivěda 4 – Pracovní sešit

DOPRODEJ | Vlastivěda 4 – Pracovní sešitPracovní sešit přináší na 40 stranách otázky a úkoly různého formátu, které podněcují děti k tomu, aby si upevňovaly získané poznatky jejich aplikací a integrací: přirozeným včleňováním do dalších souvislostí si tak děti samy roz...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)