UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Elektronické učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Vlastivěda > VYPRODÁNO | Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku – Příručka pro učitele

VYPRODÁNO | Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku – Příručka pro učitelePaedDr. Karel Tomek

Vlastivěda VYPRODÁNO | Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku – Příručka pro učitele  4. ročník (kat. č.: 4110)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 80 stran
váha: 190 g
měkký obal, vazba sešitová (sponky)
Schvalovací doložka MŠMT:
neuděluje se

vydání: 1.
ISBN: 80-85806-21-5

cena bez DPH: 0.00 Kč
cena vč. DPH: 0.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 0.00 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

do košíku
ne
DOPRODEJ | Vlastivěda 4DOPRODEJ | Vlastivěda 4

Obsah1. Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku základního vzdělávání
1.1. Úvod do metodiky vlastivědy
1.2. Dějepisná složka učiva vlastivědy
1.3. Zeměpisná složka učiva vlastivědy
1.4. Občanskovýchovná složka učiva vlastivědy
1.5. Proč je důležité, aby se děti učily aktivně?
1.6. Vlastivěda – proč a jak posilovat vědomí příslušnosti k vlastnímu národu

2. Plánování
2.1. Plánování celého roku (roční plán)
2.2. Plánování tématu
Návrh plánu práce s učebnicí Vlastivěda 4 a pracovním sešitem
Návrh plánu práce s učebnicí Vlastivěda 4 a pracovním sešitem
2.3. Jak naplánovat projekt

3. Učebnice
3.1. Učebnice jako zdroj informací
3.2. Učebnice jako pomůcka k výcviku umění naučit se něčemu
3.3. Pracovní sešit
3.4. Práce s mapou, učebnicí a pracovním sešitem
3.5. Práce s časovou přímkou

4. Mapy
4.1. Typy map při výuce vlastivědy
4.2. Jak naučit děti číst mapu
4.3. Hry s mapovými značkami
4.3.1. Moje značka
4.3.2. Slovní fotbal
4.3.3. Myslím si značku
4.3.4. Obchod
4.3.5. Mapové domino
4.4. Další souvislosti

5. Pomůcky ve výuce vlastivědy
5.1. Kreslení a modelování povrchu
5.1.1. Kartonové modely
5.1.2. Sádrové modely
5.1.3. Polystyrénové modely
5.1.4. Pískoviště
5.2.Aplikace pro magnetické tabule

6. Zdroje informací
6.1. Knihy z knihovny
6.2. Časopisy, katalogy a další možnosti
6.3. Diapozitivy
6.4. Videoprogramy
6.5.Využití počítačů

7. Metody a formy práce
7.1.Vycházky a exkurze
7.2. Výuka ve třídě
7.3. Hry typu „Klikatice"
7.4. Vlastivědné „Bingo"
7.5. Hry typu „Risk"
7.6. Křížovky a podobné hry
7.7. Hry typu „Klobouk"
7.8. Další drobné hry
7.9. Besedy se zajímavými lidmi
7.10. Zapojení rodičů do výuky
7.11. Třídní (školní) cestovní kancelář
7.12. Tvorba turistického průvodce
7.13. Stroj času
7.14. Stavíme město
7.15. Dopisování. „Sít" - výměna materiálů mezi školami
7.16. Hry typu „Hora"

8. Hodnocení ve vlastivědě

9. Metodický průvodce učebnicí a pracovním sešitem pro 4. ročník

10. Metodicky průvodce učebnicí a pracovním sešitem pro 5. ročník

11. Stručný přehled literatury

12. Učební osnovy
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
VYPRODÁNO | Vlastivěda 5 – Pracovní sešit

VYPRODÁNO | Vlastivěda 5 – Pracovní sešitTitul je vyprodán a nebude se již dotiskovat. Pracovní sešit přesně sleduje členění i stránkování učebnice. Přináší na 40 stranách otázky a úkoly různého formátu, které podněcují děti k tomu, aby si upevňovaly získané poznatky ...>>
DOPRODEJ | Vlastivěda 5

DOPRODEJ | Vlastivěda 5Vlastivědná publikace obsahuje organicky propojené složky zeměpisné, dějepisné i občanskovýchovné v přiměřeném rozsahu a obsahu pro žáky 5. ročníku (oblasti Evropa a svět, Česká republika, Z českých dějin). Učebnice aktivně podpo...>>
DOPRODEJ | Vlastivěda 4 – Pracovní sešit

DOPRODEJ | Vlastivěda 4 – Pracovní sešitPracovní sešit přináší na 40 stranách otázky a úkoly různého formátu, které podněcují děti k tomu, aby si upevňovaly získané poznatky jejich aplikací a integrací: přirozeným včleňováním do dalších souvislostí si tak děti samy roz...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)