UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Elektronické učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Vlastivěda > DOPRODEJ | Vlastivěda 4

DOPRODEJ | Vlastivěda 4Dr. Milan Hronek

Vlastivěda DOPRODEJ | Vlastivěda 4  4. ročník (kat. č.: 4050)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 112 stran
váha: 265 g
V4 – měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
nemá platnou schvalovací doložku

vydání: 1.
ISBN: 80-85806-51-7

cena bez DPH: 99.00 Kč
cena vč. DPH: 99.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 89.10 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Místo, kde žijeme (4. a 5. ročník)Místo, kde žijeme (4. a 5. ročník)

ObsahÚvod

Země a lidé
Naše vlast a domov
Zemský povrch a jeho tvary
Ovzduší
Počasí
Podnebí
Voda
Rozšíření půd, rostlinstva, živočišstva
Vliv krajiny na život lidí
Životní prostředí
Působení lidí na krajinu a životní prostředí
Ochrana krajiny a životního prostředí

Mapy
Podstata a účel map
Určování světových stran na mapách
Měřítko map
Barvy na mapách
Vysvětlivky map

Česká republika
Postavení České republiky v Evropě
Nad mapou České republiky
Česká republika – demokratický stát
Státní zřízení
Prezident, vláda a parlament
Zákony
Státní symboly
Státní svátky
Památná místa

Z českých dějin
Měření času
Lidské generace
Naši předkové
Nejstarší osídlení vlasti
Staré české pověsti
Velkomoravská říše
Počátky křesťanství, Cyril a Metoděj
Počátky českého přemyslovského státu
Říše posledních Přemyslovců
Lucemburkové
Rozkvět českého státu za Karla IV.
Husitství
Jagellonci a počátky habsburského soustátí
Bílá hora, třicetiletá válka, protireformace
Panovníci českých zemí
Šlechtické rody v českých zemích
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Místo, kde žijeme (4. a 5. ročník) – Pracovní sešit

Místo, kde žijeme (4. a 5. ročník) – Pracovní sešitPracovní sešit k publikaci Místo, kde žijeme stejně jako učebnice vychází z strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktic...>>
DOPRODEJ | Vlastivěda 4 – Pracovní sešit

DOPRODEJ | Vlastivěda 4 – Pracovní sešitPracovní sešit přináší na 40 stranách otázky a úkoly různého formátu, které podněcují děti k tomu, aby si upevňovaly získané poznatky jejich aplikací a integrací: přirozeným včleňováním do dalších souvislostí si tak děti samy roz...>>
Obal na učebnice a pracovní sešity – pevnější

Obal na učebnice a pracovní sešity – pevnějšíObal PVC je pevnější, hladký, lesklý a zcela průhledný. Je vyrobený přesně na míru všem učebnicím a pracovním sešitům Prodosu, které mají své standardizované rozměry (200 x 260 mm). Pevnější obal je o něco dražší, o to lepší ochr...>>
Obal na učebnice a pracovní sešity – slabší

Obal na učebnice a pracovní sešity – slabšíIgelitový obal slabší než PVC, je hladký, lesklý a zcela průhledný. Je vyrobený přesně na míru všem učebnicím a pracovním sešitům Prodosu, které mají své standardizované rozměry (200 x 260 mm). Obal je vyroben z polypropylenu, je o něco...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)