UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly

PEDAGOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRODOS

Prodos je nakladatelský dům s dlouhou tradicí. První učebnice jsme začali vydávat již v roce 1990 a naším krédem se stalo poskytovat školám i rodičům kvalitní materiály pro moderní výuku. Učebnice Prodosu vždy přinášely na trh něco nového. Víte například, že Prodos jako první vytvořil komentované verze učebnic pro učitele? V Prodosu vznikla také podélná barevná lišta, bez které už si dnes nikdo stránky dobré učebnice ani neumí představit. Také stále oblíbenější narativní metoda v učebnicích je naším počinem. Jako první jsme přišli s novou kompletní sestavou učebnic a metodické podpory pro výuku dle RVP na 1. stupni ZŠ. Modrá řada učebnic je doplněna unikátními materiály, které zajišťují dokonalý servis při výuce dle RVP: Průvodcem výukou dle RVP. O všechny učebnice pečujeme, aby splňovaly nejnovější požadavky na výuku, a pravidelně je revidujeme. Vedle toho dál vytváříme učebnice úplně nové.

Odborná a didaktická kvalita

Na tvorbě každé učebnice spolupracují autoři a lektoři ze všech stupňů škol a odborníci na didaktiku. Naše publikace posuzují nejen recenzenti MŠMT, ale také nezávislí odborníci, které sami oslovujeme. Dbáme na to, aby se s našimi učebnicemi dobře pracovalo nejen dětem, ale i učitelům. Prakticky naše učebnice posuzuje řada aktivních učitelů ze základních škol.

Vkus a krása

Nesázíme na lacinou líbivost, která by dětem kazila vkus: při výběru ilustrací se rozhodujeme pro přední výtvarníky české umělecké scény. Mezi naše ilustrátory patří Josef Kremláček, Matěj Forman, Pavel Kantorek... Někdy při výběru vhodného ilustrátora objevíme talentované začínající tvůrce, jako jsou Markéta Šimková, Michal Chodanič nebo Tomáš Kopřiva.

Řemeslná odbornost

Tvorba učebnic patří mezi nejnáročnější nakladatelské počiny. Vytvořit skutečně kvalitní učebnici často trvá i déle než jeden rok. Požadavků je opravdu hodně – výklad musí být správný, ale zároveň zajímavý a srozumitelný pro děti a mladší čtenáře. Ilustrace nesmí být podbízivé, a přesto se musí zalíbit i menším dětem. Poutavých a přitom kvalitních fotografií nikdy není dost, ale je dobrým tónem, aby se v učebnicích neopakovaly. Kniha musí být vkusná a přehledná – a přece se do ní musí vejít množství prvků (výkladové texty, schémata, fotografie, ilustrace, nadpisy, otázky, úkoly, přehledy, poučky, zajímavosti, internetové odkazy apod.). Na učebnici tedy s didaktiky a autory spolupracují zkušení redaktoři a grafici. Teprve tak můžeme zajistit, že se na trhu ocitne odborně správná učebnice bez jazykových či grafických nedostatků.

Naši partneři


Česká škola Chicago

Hledat:  


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)