UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly

ZÁPŮJČKA

Elektronické učebnice zdarma

Na platformě Flexibooks si vyberte z více než 80 titulů, které si můžete zapůjčit za třetinovou cenu (přímé odkazy níže).
V případě plošného uzavření škol navíc nabízíme elektronické učebnice všem učitelům i žákům k vypůjčení (a to i opakovanému) bezplatně.

1. stupeň:

Český jazyk 2
Český jazyk 3
Český jazyk 4
Český jazyk 5
Matematika a její aplikace 1 – 1. díl
Matematika a její aplikace 1 – 2. díl
Matematika a její aplikace 1 – 3. díl
Matematika a její aplikace 2 – 1. díl
Matematika a její aplikace 2 – 2. díl
Matematika a její aplikace 2 – 3. díl
Matematika a její aplikace 3 – 1. díl
Matematika a její aplikace 3 – 2. díl
Matematika a její aplikace 3 – 3. díl
Matematika a její aplikace 4 – 1. díl
Matematika a její aplikace 4 – 2. díl
Matematika a její aplikace 4 – 3. díl
Matematika a její aplikace 5 – 1. díl
Matematika a její aplikace 5 – 2. díl
Matematika a její aplikace 5 – 3. díl
Čítanka 2
Čítanka 3
Čítanka 4
Čítanka 5
Čítanka naučných textů (pro 4. a 5. ročník)
Člověk a jeho svět 3
Člověk a jeho zdraví (pro 4. a 5. ročník)
Lidé a čas (pro 4. a 5. ročník)
Lidé kolem nás (pro 4. a 5. ročník)
Místo, kde žijeme (pro 4. a 5. ročník)
Rozmanitost přírody (pro 4. a 5. ročník)
Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 1. vzdělávací období
Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací období
Příručka k vyučování čtení, psaní a literatuře
Slabikář

Český jazyk 2–5 – příručka pro učitele
Čítanka 2 – příručka pro učitele
Čítanka 3 – příručka pro učitele
Čítanka 4 – příručka pro učitele
Čítanka 5 – příručka pro učitele

2. stupeň:

Brighten Your English! 1
Brighten Your English! 2
Čítanka 6
Čítanka 7
Čítanka 8
Čítanka 9
Dějepis 6 (Pravěk, Starověk)
Dějepis 7 (Středověk)
Dějepis 8 (Novověk)
Dějepis 9 (Moderní dějiny)
Fyzika I – 1. díl (Látka a těleso, Veličiny a jejich měření)
Fyzika I – 2. díl (Magnetické vlastnosti látek, Síla a její účinky aj.)
Fyzika II – 1. díl (Pohyb, Síla)
Fyzika II – 2. díl (Světelné jevy, Zvukové jevy)
Fyzika III – 1. díl (Práce, výkon, energie, Teplo)
Fyzika III – 2. díl (Kapaliny, Plyny)
Fyzika IV – 1. díl (Elektřina, Magnetismus)
Fyzika IV – 2. díl (Jaderná fyzika)
Chemie I
Matematika 6
Matematika 7
Matematika 8
Přírodopis 6 (Vývoj života, Obecná biologie, Viry, Houby)
Přírodopis 6 (Rostliny)
Přírodopis 7 (Živočichové)
Přírodopis 8 (Člověk)
Přírodopis 9 (Geologie, Ekologie)
Zeměpis 1 (Fyzický zeměpis)
Zeměpis 2 (Zeměpis oceánů a světadílů 1)
Zeměpis 3 (Zeměpis oceánů a světadílů 2)
Zeměpis 4 (Česká republika)
Zeměpis 5 (Hospodářství a společnost)

Čítanka 6 – příručka pro učitele
Čítanka 7 – příručka pro učitele
Čítanka 8 – příručka pro učitele
Čítanka 9 – příručka pro učitele
Přírodopis 6 (Rostliny) – příručka pro učitele
Přírodopis 7 (Živočichové) – příručka pro učitele
Přírodopis 8 (Člověk) – příručka pro učitele
Přírodopis 9 (Geologie, Ekologie) – příručka pro učitele

Nabídka pro školy

Chcete si učebnice a pracovní sešity prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky?

Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.

Kontaktujte nás na e-mailové adrese obchod[zavinac]prodos.eu nebo na telefonním čísle 777 290 716.
Hledat:  


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)