UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
28. června 2018
VYDALI JSME PŘÍRUČKU PRO UČITELE K PŘÍRODOPISU 9

Příručka poskytuje učitelům přírodopisu doplňující informace a náměty pro práci s učebnicí. Je možné ji zakoupit v elektronické podobě na portálu Flexibooks.

20. června 2018
VYDALI JSME PŘÍRODOPIS 9 – GEOLOGIE, EKOLOGIE

Závěrečný díl řady učebnic přírodopisu seznamuje žáky s vnitřními a vnějšími geologickými ději, geologickým vývojem a stavbou České republiky, naučí je poznávat základní minerály a horniny. Druhá část je věnována základům ekologie a ochrany životního prostředí.

Učebnici a komentovaný pracovní sešit lze zakoupit také v elektronické podobě na portálu Flexibooks.

7. června 2018
ČÍTANKA NAUČNÝCH TEXTŮ PRO 4. A 5. ROČNÍK

V tištěné verzi vyprodaná Čítanka naučných textů pro 4. a 5. ročník je nyní dostupná v elektronické podobě na portálu Flexibooks. Čítanka obsahuje vybrané texty z odborné a populárně-vědecké literatury.

9. dubna 2018
VYDALI JSME FYZIKU IV – 2. DÍL

Druhý díl učebnice fyziky pro 9. ročník zpracovává téma jaderné fyziky. Autor učebnice přehledně vysvětluje stavbu hmoty, zamýšlí se nad významem jaderných reakcí probíhajících ve vesmíru, objasňuje podstatu radioaktivní přeměny a princip fungování jaderné elektrárny. Součástí učebnice je také sbírka úloh.

19. února 2018
VYDALI JSME PŘÍRODOPIS 9 – GEOLOGIE, EKOLOGIE – PS

Pracovní sešit k učebnici Přírodopis 9 – Geologie, Ekologie slouží k procvičení a upevnění základů geologie a k lepšímu pochopení složitosti ekologického systému a vztahů v přírodě. Zaujme především plnobarevným zpracováním, pestrou paletou úloh, důrazem na práci s informacemi a na posílení čtenářské gramotnosti.

Učebnici a komentovaný pracovní sešit lze zakoupit v elektronické podobě na portálu Flexibooks.

30. listopadu 2017
VELKÉ DŘEVĚNÉ POČITADLO

Počitadlo o velikost 77 x 142,5 cm je vyrobeno z přírodního materiálu — tvrdého dřeva. Samotný materiál i jeho zpracování zajišťují pevnost, dobrou trvanlivost a tvarovou stálost této školní pomůcky.
Velké počitadlo lze velmi jednoduchým způsobem rozložit na pět stolních počitadel, která mohou při výuce používat jednotliví žáci.

10. října 2017
VYDALI JSME PŘÍRUČKU PRO UČITELE K ČESKÉMU JAZYKU 2–5


Příručka pro učitele Český jazyk 2–5 obsahuje návrhy na aktivizační cvičení k jednotlivým tématům výuky českého jazyka ve 2. až 5. ročníku ZŠ. Vedle řady procvičujících úloh obsahuje návrhy tematických a časových plánů a metodické poznámky. Publikace je navržena pro využití v kombinaci s učebnicemi českého jazyka Modré řady.

Příručku lze zakoupit pouze v elektronické podobě na portálu Flexibooks.

17. srpna 2017
VYDALI JSME FYZIKU IV – 1. DÍLPrvní díl učebnice fyziky pro 9. ročník se skládá ze dvou částí, z nichž první zpracovává téma elektrické jevy a druhá se zabývá elektromagnetickými jevy. Vysvětluje žákům přehledně a stručně základní principy fungování světa kolem nás. Zaměřuje se na objevování podstaty fyzikálních jevů, na jejich pochopení a aplikaci v běžném životě. Komentovaná verze učebnice a pracovního sešitu je obohacena o metodické poznámky pro učitele.

Učebnici a komentovaný pracovní sešit lze zakoupit také v elektronické podobě na portálu Flexibooks.

2. srpna 2017
VYDALI JSME PRACOVNÍ SEŠIT K PŘÍRODOPISU 8 – ČLOVĚK

Pracovní sešit k učebnici Přírodopis 8 – Člověk slouží k procvičení a upevnění učiva biologie člověka. Zaujme především plnobarevným zpracováním, pestrou paletou úloh, náměty pro laboratorní práce a důrazem na práci s informacemi.
Verzi s výsledky lze zakoupit v elektronické podobě na portálu Flexibooks.

5. dubna 2017
VYDALI JSME PŘÍRUČKU PRO UČITELE K PŘÍRODOPISU 8 – ČLOVĚK

Příručka poskytuje učitelům přírodopisu doplňující informace a náměty pro práci s učebnicí. Je možné ji zakoupit v elektronické podobě na portálu Flexibooks.

30. listopadu 2016
VYDALI JSME UČEBNICI PŘÍRODOPIS 8 – ČLOVĚK

V pořadí čtvrtá učebnice nové přírodopisné řady seznamuje žáky se stavbou a fungováním lidského těla, s původem člověka a s jeho vývinem. Zaměřuje se také na zásady zdravého životního stylu a na základy zdravovědy. Přírodopisná látka je provázána s poznatky z fyziky, chemie, zeměpisu, dějepisu, výtvarné výchovy a dalších oborů.
Komentovaný pracovní sešit, obohacený o výsledky úloh, je možné zakoupit v elektronické podobě na portálu Flexibooks.

3. listopadu 2016
VYDALI JSME PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI DĚJEPIS 6

Pracovní sešit je nedílnou součástí nové učebnice Dějepis 6.
Kromě standardních úloh k procvičování a upevňovaní znalostí a dovedností obsahuje typy úloh, které vedou žáky k práci se zdroji, k pochopení různých typů záznamů, textů a obrazových materiálů. Praktické úkoly jsou zaměřeny především na poznávání způsobu života lidí v nejstarších epochách lidských dějin.

18. srpna 2016
VYDALI JSME PŘÍRODOPIS 7 – ŽIVOČICHOVÉ S PRACOVNÍM SEŠITEM

Učebnice seznamuje žáky s živočišnou říší, konkrétně s prvoky, žahavci, ploštěnci, hlísty, měkkýši, kroužkovci, členovci, s hlavními skupinami obratlovců a s úvodem do etologie.
Pracovní sešit pak žáky i učitele zaujme především plnobarevným zpracováním a pestrou paletou úloh (doplňovačky, šifry, testy, hry, náměty pro laboratorní práce, úlohy na posílení čtenářské gramotnosti aj.).

18. července 2016
VYDALI JSME NOVÝ DĚJEPIS 6

Nová učebnice dějepisu pro 6. ročník se zabývá dvěma nejstaršími epochami v dějinách lidstva – pravěkem a starověkem. Soustředí se na charakteristiku hlavních rysů vývoje, na události a okolnosti, které významně ovlivnily vývoj lidské společnosti.
Komentovaná verze učebnice je doplněna barevně odlišenými glosami, které obsahují metodické poznámky, odpovědi na kontrolní otázky, vysvětlivky, zajímavosti, odkazy na mezipředmětové a meziročníkové souvislosti, na odbornou literaturu apod.

8. ledna 2016
VYDALI JSME AKTUALIZOVANÝ PRACOVNÍ SEŠIT K ZEMĚPIS 4

Aktualizovaný pracovní sešit k učebnici Zeměpis 4 – Česká republika je zaměřený na schopnost aplikovat a využít znalosti geografického popisu České republiky a její krajiny, poznatků o hospodářsko-politickém uspořádání Česka, na práci s mapou, analýzu grafů atd.
Pracovní sešit umožňuje zábavné praktické opakování znalostí, práci s mapou a s populárně naučným textem.

25. listopadu 2015
VYDALI JSME AKTUALIZOVANÝ ZEMĚPIS 4

Česká republika je představena prostřednictvím živých pohledů do hospodářské, sociální, přírodní a kulturní sféry jednotlivých krajů. Důraz je kladen na specifické kulturní i přírodní znaky těchto samosprávných celků. Vztah k rodné zemi je umocňován poukazy k jejímu výjimečnému přírodnímu bohatství a k výsledkům lidské činnosti, jež se podepsala na krajinném rázu.

23. listopadu 2015
NOVÁ VERZE APLIKACE PRODOS MANAGER

K dispozici je nová verze aplikace Prodos Manager pro správu našich interaktivních učebnic. Verze Prodos Manager 1.2 je víceuživatelská, tzn. že program lze nainstalovat buď pro jednoho konkrétního uživatele, nebo pro všechny uživatele jednoho počítače. Verze Prodos Manager 1.1.0 zůstává plně funkční. K dispozici je manuál pro instalaci a pro přechod ze starší verze 1.1.0.

20. července 2015
VYDALI JSME PŘÍRODOPIS 6 – ROSTLINY S PRACOVNÍM SEŠITEM

Učebnice volně tematicky navazuje na již vydaný titul Přírodopis 6 – Vývoj života na Zemi, Obecná biologie, Biologie hub. Na přehledně zpracovaných dvoustranách seznamuje žáky s rostlinnou říší, konkrétně s řasami, mechorosty, plavuněmi, přesličkami, kapradinami, nahosemennými a zejména s krytosemennými rostlinami.

12. června 2015
AKTUALIZOVANÝ PRACOVNÍ SEŠIT K ZEMĚPISU 5

Pracovní sešit zaměřený na aplikaci poznatků o hospodářsko-politickém uspořádání světa a na ekologické problémy planety Země prošel pečlivou obsahovou aktualizací. Prolistujte si jej!

26. května 2015
VYDALI JSME AKTUALIZOVANÝ ZEMĚPIS 5

Závěrečný díl tematické série učebnic zeměpisu přístupně a populárně opisuje politicko-hospodářské problémy lidstva na počátku 21. století a především pak ekologické, ekonomické, kulturní a politické procesy související s globalizací. Vzhledem k prudkému vývoji těchto odvětví prošla učebnice zevrubnou aktualizací.

18. května 2015
E-UČEBNICE PRODOS NOVĚ NA PORTÁLE FLEXIBOOKS.CZ


Prodos na Flexibooks

Naše nakladatelství se připojilo k nové platformě pro elektronické a interaktivní knihy Flexibooks, která nabízí učebnice i další knižní tituly řady českých nakladatelů. Od května si zde můžete koupit více než dvacet našich elektronických učebnic se zaváděcí slevou 15 %. Novinkou je možnost měsíčních výpůjček za třetinovou cenu. Platforma poskytuje zdarma čtečku Flexibooks, která je vzhledově jednotná a funkční v systémech Android, iOS i Windows.

11. prosince 2014
VYDALI JSME FYZIKU PRO 8. ROČNÍK – 2. DÍL


Učebnice i pracovní sešit vycházejí v žákovské verzi i v učitelské verzi s komentářem. Učebnice se skládá ze dvou částí, z nichž první zpracovává téma kapaliny a druhá se zabývá plyny. Vysvětluje žákům přehledně a stručně základní principy fungování světa kolem nás. Zaměřuje se na objevování podstaty fyzikálních jevů, na jejich pochopení a aplikaci v běžném životě. Prolistujte si Fyziku


Hledat:  
eknihy Prodos na Flexibooks
Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)