UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly

Nakladatelství Prodos – Učebnice pro základní školy

19. února 2018
VYDALI JSME PŘÍRODOPIS 9 – GEOLOGIE, EKOLOGIE – PS

Pracovní sešit k učebnici Přírodopis 9 – Geologie, Ekologie slouží k procvičení a upevnění základů geologie a k lepšímu pochopení složitosti ekologického systému a vztahů v přírodě. Zaujme především plnobarevným zpracováním, pestrou paletou úloh, důrazem na práci s informacemi a na posílení čtenářské gramotnosti.

Učebnici a komentovaný pracovní sešit lze zakoupit v elektronické podobě na portálu Flexibooks.

30. listopadu 2017
VELKÉ DŘEVĚNÉ POČITADLO

Počitadlo o velikost 77 x 142,5 cm je vyrobeno z přírodního materiálu — tvrdého dřeva. Samotný materiál i jeho zpracování zajišťují pevnost, dobrou trvanlivost a tvarovou stálost této školní pomůcky.
Velké počitadlo lze velmi jednoduchým způsobem rozložit na pět stolních počitadel, která mohou při výuce používat jednotliví žáci.

10. října 2017
VYDALI JSME PŘÍRUČKU PRO UČITELE K ČESKÉMU JAZYKU 2–5


Příručka pro učitele Český jazyk 2–5 obsahuje návrhy na aktivizační cvičení k jednotlivým tématům výuky českého jazyka ve 2. až 5. ročníku ZŠ. Vedle řady procvičujících úloh obsahuje návrhy tematických a časových plánů a metodické poznámky. Publikace je navržena pro využití v kombinaci s učebnicemi českého jazyka Modré řady.

Příručku lze zakoupit pouze v elektronické podobě na portálu Flexibooks.

17. srpna 2017
VYDALI JSME FYZIKU IV – 1. DÍLPrvní díl učebnice fyziky pro 9. ročník se skládá ze dvou částí, z nichž první zpracovává téma elektrické jevy a druhá se zabývá elektromagnetickými jevy. Vysvětluje žákům přehledně a stručně základní principy fungování světa kolem nás. Zaměřuje se na objevování podstaty fyzikálních jevů, na jejich pochopení a aplikaci v běžném životě. Komentovaná verze učebnice a pracovního sešitu je obohacena o metodické poznámky pro učitele.

Učebnici a komentovaný pracovní sešit lze zakoupit také v elektronické podobě na portálu Flexibooks.

2. srpna 2017
VYDALI JSME PRACOVNÍ SEŠIT K PŘÍRODOPISU 8 – ČLOVĚK

Pracovní sešit k učebnici Přírodopis 8 – Člověk slouží k procvičení a upevnění učiva biologie člověka. Zaujme především plnobarevným zpracováním, pestrou paletou úloh, náměty pro laboratorní práce a důrazem na práci s informacemi.
Verzi s výsledky lze zakoupit v elektronické podobě na portálu Flexibooks.

5. dubna 2017
VYDALI JSME PŘÍRUČKU PRO UČITELE K PŘÍRODOPISU 8 – ČLOVĚK

Příručka poskytuje učitelům přírodopisu doplňující informace a náměty pro práci s učebnicí. Je možné ji zakoupit v elektronické podobě na portálu Flexibooks.

30. listopadu 2016
VYDALI JSME UČEBNICI PŘÍRODOPIS 8 – ČLOVĚK

V pořadí čtvrtá učebnice nové přírodopisné řady seznamuje žáky se stavbou a fungováním lidského těla, s původem člověka a s jeho vývinem. Zaměřuje se také na zásady zdravého životního stylu a na základy zdravovědy. Přírodopisná látka je provázána s poznatky z fyziky, chemie, zeměpisu, dějepisu, výtvarné výchovy a dalších oborů.
Komentovaný pracovní sešit, obohacený o výsledky úloh, je možné zakoupit v elektronické podobě na portálu Flexibooks.

3. listopadu 2016
VYDALI JSME PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI DĚJEPIS 6

Pracovní sešit je nedílnou součástí nové učebnice Dějepis 6.
Kromě standardních úloh k procvičování a upevňovaní znalostí a dovedností obsahuje typy úloh, které vedou žáky k práci se zdroji, k pochopení různých typů záznamů, textů a obrazových materiálů. Praktické úkoly jsou zaměřeny především na poznávání způsobu života lidí v nejstarších epochách lidských dějin.

18. srpna 2016
VYDALI JSME PŘÍRODOPIS 7 – ŽIVOČICHOVÉ S PRACOVNÍM SEŠITEM

Učebnice seznamuje žáky s živočišnou říší, konkrétně s prvoky, žahavci, ploštěnci, hlísty, měkkýši, kroužkovci, členovci, s hlavními skupinami obratlovců a s úvodem do etologie.
Pracovní sešit pak žáky i učitele zaujme především plnobarevným zpracováním a pestrou paletou úloh (doplňovačky, šifry, testy, hry, náměty pro laboratorní práce, úlohy na posílení čtenářské gramotnosti aj.).

18. července 2016
VYDALI JSME NOVÝ DĚJEPIS 6

Nová učebnice dějepisu pro 6. ročník se zabývá dvěma nejstaršími epochami v dějinách lidstva – pravěkem a starověkem. Soustředí se na charakteristiku hlavních rysů vývoje, na události a okolnosti, které významně ovlivnily vývoj lidské společnosti.
Komentovaná verze učebnice je doplněna barevně odlišenými glosami, které obsahují metodické poznámky, odpovědi na kontrolní otázky, vysvětlivky, zajímavosti, odkazy na mezipředmětové a meziročníkové souvislosti, na odbornou literaturu apod.

8. ledna 2016
VYDALI JSME AKTUALIZOVANÝ PRACOVNÍ SEŠIT K ZEMĚPIS 4

Aktualizovaný pracovní sešit k učebnici Zeměpis 4 – Česká republika je zaměřený na schopnost aplikovat a využít znalosti geografického popisu České republiky a její krajiny, poznatků o hospodářsko-politickém uspořádání Česka, na práci s mapou, analýzu grafů atd.
Pracovní sešit umožňuje zábavné praktické opakování znalostí, práci s mapou a s populárně naučným textem.

25. listopadu 2015
VYDALI JSME AKTUALIZOVANÝ ZEMĚPIS 4

Česká republika je představena prostřednictvím živých pohledů do hospodářské, sociální, přírodní a kulturní sféry jednotlivých krajů. Důraz je kladen na specifické kulturní i přírodní znaky těchto samosprávných celků. Vztah k rodné zemi je umocňován poukazy k jejímu výjimečnému přírodnímu bohatství a k výsledkům lidské činnosti, jež se podepsala na krajinném rázu.

23. listopadu 2015
NOVÁ VERZE APLIKACE PRODOS MANAGER

K dispozici je nová verze aplikace Prodos Manager pro správu našich interaktivních učebnic. Verze Prodos Manager 1.2 je víceuživatelská, tzn. že program lze nainstalovat buď pro jednoho konkrétního uživatele, nebo pro všechny uživatele jednoho počítače. Verze Prodos Manager 1.1.0 zůstává plně funkční. K dispozici je manuál pro instalaci a pro přechod ze starší verze 1.1.0.

20. července 2015
VYDALI JSME PŘÍRODOPIS 6 – ROSTLINY S PRACOVNÍM SEŠITEM

Učebnice volně tematicky navazuje na již vydaný titul Přírodopis 6 – Vývoj života na Zemi, Obecná biologie, Biologie hub. Na přehledně zpracovaných dvoustranách seznamuje žáky s rostlinnou říší, konkrétně s řasami, mechorosty, plavuněmi, přesličkami, kapradinami, nahosemennými a zejména s krytosemennými rostlinami.

12. června 2015
AKTUALIZOVANÝ PRACOVNÍ SEŠIT K ZEMĚPISU 5

Pracovní sešit zaměřený na aplikaci poznatků o hospodářsko-politickém uspořádání světa a na ekologické problémy planety Země prošel pečlivou obsahovou aktualizací. Prolistujte si jej!

26. května 2015
VYDALI JSME AKTUALIZOVANÝ ZEMĚPIS 5

Závěrečný díl tematické série učebnic zeměpisu přístupně a populárně opisuje politicko-hospodářské problémy lidstva na počátku 21. století a především pak ekologické, ekonomické, kulturní a politické procesy související s globalizací. Vzhledem k prudkému vývoji těchto odvětví prošla učebnice zevrubnou aktualizací.

18. května 2015
E-UČEBNICE PRODOS NOVĚ NA PORTÁLE FLEXIBOOKS.CZ


Prodos na Flexibooks

Naše nakladatelství se připojilo k nové platformě pro elektronické a interaktivní knihy Flexibooks, která nabízí učebnice i další knižní tituly řady českých nakladatelů. Od května si zde můžete koupit více než dvacet našich elektronických učebnic se zaváděcí slevou 15 %. Novinkou je možnost měsíčních výpůjček za třetinovou cenu. Platforma poskytuje zdarma čtečku Flexibooks, která je vzhledově jednotná a funkční v systémech Android, iOS i Windows.

11. prosince 2014
VYDALI JSME FYZIKU PRO 8. ROČNÍK – 2. DÍL


Učebnice i pracovní sešit vycházejí v žákovské verzi i v učitelské verzi s komentářem. Učebnice se skládá ze dvou částí, z nichž první zpracovává téma kapaliny a druhá se zabývá plyny. Vysvětluje žákům přehledně a stručně základní principy fungování světa kolem nás. Zaměřuje se na objevování podstaty fyzikálních jevů, na jejich pochopení a aplikaci v běžném životě. Prolistujte si Fyziku


22. září 2014
NOVÉ KAPITOLY K MATEMATICKÝM ...MINUTOVKÁM PRO 5. ROČNÍK

V souvislosti s úpravami, kterými prošly na základě nových požadavků RVP (2013) pracovní učebnice Matematika a její aplikace pro 5. ročník (1.–3. díl), jsme připravili doplňkové kapitoly také k pracovním sešitům Matematické ...minutovky. Můžete si je stáhnout ve formě PDF souborů:
Zlomky, Desetinná čísla, Celá čísla

18. srpna 2014
AKTUALIZOVANÝ PRACOVNÍ SEŠIT K ZEMĚPISU 3

Pracovní sešit k Zeměpisu 3 prošel textovou a grafickou revizí a je kompletně aktualizován (stejně jako učebnice). Prolistujte si jej právě nyní!

5. února 2014
VYŠEL AKTUALIZOVANÝ ZEMĚPIS 3

Další díl aktualizované řady zeměpisů můžete nyní zakoupit v našem e-shopu – s revidovanými údaji, nádhernými fotkami a nově schválenou doložkou.

20. prosince 2013
NOVÁ PUBLIKACE – BRIGHTEN YOUR ENGLISH! 1

Cvičebnice pro 2. stupeň ZŠ rozvíjí konverzační schopnosti, výslovnost, slovní zásobu, porozumění mluvené angličtině a schopnost spolupráce mezi žáky.

Obsahuje všechna témata dle RVP a lze ji zkombinovat s kteroukoli jinou učebnicí angličtiny.

20. prosince 2013
VYDALI JSME AKTUALIZOVANÉ PRACOVNÍ SEŠITY K ZEMĚPISU 1 A ZEMĚPISU 2

Pracovní sešity k Zeměpisu 1 a k Zeměpisu 2 byly kompletně aktualizovány (stejně jako učebnice).

15. listopadu 2013
VYDALI JSME INTERAKTIVNÍ DĚJEPIS 7 s PRACOVNÍM SEŠITEM NA CD

• multilicence
• komplet všech interaktivních cvičení
• s elektronickou verzí pracovního sešitu s možností tisku

10. října 2013
ŘADA MATEMATICKÝCH ...MINUTOVEK JE KOMPLETNÍ!

Pracovní sešity Matematické ...minutovky 9 – 1. a 2. díl jsou zaměřeny především na důkladné procvičování základních početních operací. Navazují na řadu Matematických ...minutovek pro předcházející ročníky ZŠ a jsou výbornou pomůckou k přípravě na přijímací zkoušky.
Správnost řešení příkladů si můžete ověřit prostřednictvím výsledků v elektronické podobě.

VYDALI JSME PRACOVNÍ SEŠIT PÍSANKA 4

Pokud jste postrádali soubor pracovních listů pro procvičování psaní, pak je právě vydaný pracovní sešit Písanka 4 určený právě vám!

AKTUALIZUJTE SVÉ ZEMĚPISNÉ VĚDOMOSTI


Oblíbené učebnice zeměpisu právě procházejí kompletní aktualizací. Jsme rádi, že vám můžeme představit první a druhý díl této řady v novém kabátě – s revidovanými údaji, nádhernými fotkami a s nově schválenou doložkou! Prolistujte si Zeměpis


POŘIĎTE SVÝM ŽÁKŮM ÚKOLNÍČEK!

Školní úkolníček je určen pro žáky základních škol a slouží k přehlednému zapisování nejen domácích úkolů. Na jeho stránkách najdou žáci kromě tabulky pro zapisování úkolů obrázky zvířátek určené k vybarvení. Součástí úkolníčku je velký rozvrh hodin.

VYDALI JSME MATEMATICKÉ ...MINUTOVKY PRO 8. ROČNÍK – 1. A 2. DÍL

Pracovní sešity plné příkladů zaměřených na všestranné procvičování matematických vědomostí a dovedností navazují na řadu Matematických ...minutovek pro předcházející ročníky ZŠ.
Jsou opět vytištěny ve formátu 200 x 260 mm s perforovanými stranami, což umožňuje uvolnit jednotlivé listy a pracovat s nimi samostatně.

Učitelé i žáci je využijí jak v hodinách matematiky, tak při následném domácím procvičování. Správnost řešení příkladů si můžete ověřit prostřednictvím výsledků v elektronické podobě.

ZMĚNY V UČEBNICÍCH MATEMATIK DLE ÚPRAV RVP PLATNÝCH OD 1. ZÁŘÍ 2013

Učebnice Matematika a její aplikace pro 5. ročník prošla úpravami dle nových požadavků RVP. Bylo zařazeno učivo o zlomcích, desetinných a celých číslech.
Kapitoly Zlomky, Desetinná čísla a Celá čísla v podobě PDF souborů jsou zdarma ke stažení v sekci Aktualizované učebnice. Věříme, že tak vyjdeme vstříc majitelům matematik s rokem vydání 2012 (a dříve).

NOVÉ DATOVÉ BALÍČKY – INTERAKTIVNÍ DĚJEPIS 7

Posledním vydaným datovým balíčkem z připravovaného kompletu Interaktivní dějepis 7 je balíček Hry - středověk. Obsahuje řadu interaktivních úloh k všestrannému procvičení a upevnění dějepisného učiva. V rámci Interaktivního dějepisu 7 již byly vydány datové balíčky Náboženství ve středověku, Středověk ve světě a Středověk v českých zemích.

VYDALI JSME PRVNÍ DATOVÉ BALÍČKY

Připravili jsme pro Vás novinku ve formě datových balíčků interaktivních úloh. Jsou vytvořeny v programu ActivInspire a lze je používat na osobních počítačích i na interaktivních tabulích.

Vývoj Země Buňka Třídění organismů Viry Bakterie a archea Houby

Datové balíčky Vývoj Země, Buňka, Třídění organismů, Viry, Bakterie a archea a Houby obsahují soubory tematických interaktivních úloh z přírodopisu. Špičkové zpracování, atraktivní podoba a intuitivní ovládání umožní žákům upevnit si přírodopisné učivo zábavnou formou. Součástí každého balíčku je odpovídající kapitola učebnice Přírodopis 6 ve formátu PDF a několik sad testových úloh.

Datové balíčky lze také zakoupit jako komplet Interaktivní přírodopis 6 ve formě multilicence.

INTERAKTIVNÍ MATEMATIKY KONEČNĚ KOMPLETNÍ
– VYŠLA INTERAKTIVNÍ MATEMATIKA 1

Nová řada Interaktivních učebnic se rozrostla o další díl – Interaktivní matematiku 1.
Vyzkoušejte si demo Interaktivní matematiky 1. Buď ve školní verzi, určené do škol na interaktivní tabule, nebo ve verzi domácí, upravené pro použití doma na PC.

Opět jsme připravili množství zábavných cvičení plných zvuků a pohyblivých obrázků, tentokrát jsou určená k procvičování učiva Matematiky a jejích aplikací v 1. ročníku ZŠ. V publikaci najdete řadu různorodých úloh k opakování, dále oblíbené matematické a logické hry, nechybí ale ani testy určené k ověření dosažených znalostí. Interaktivní matematika 1 zaujme jak školáky, tak učitele a rodiče.


NOVÝ DĚJEPIS 7 (STŘEDOVĚK)

Prolistujte si Dějepis 7


Publikace Dějepis 7 zachycuje historický vývoj v českých zemích v kontextu světového vývoje. Množství obrázků a fotografií přiblíží žákům dobovou kulturu a umění, přehledně členěný text umožňuje pochopit dějinné proměny a pomůže odhalit stopy historie v dnešním světě.

FYZIKA PRO 8. ROČNÍK - 1. DÍL

Učebnice, učebnice s komentářem pro učitele, pracovní sešit a pracovní sešit s komentářem pro učitele.


Učebnice fyziky žákům přehledně a stručně vysvětluje základní principy fungování světa kolem nás. Zaměřuje se na objevování podstaty fyzikálních jevů, na jejich pochopení a aplikaci v běžném životě. Živé a nenásilné vpravení do světa přírodních jevů v širokých souvislostech opět zprostředkovávají netradiční kapitoly Fyzika a technika a Příroda kolem nás. Výkladový text doplňují názorné pokusy, početní úlohy a náměty na projekty. Učebnice je opatřena bohatým obrazovým doprovodem včetně ověžujících ilustrací Pavla Kantorka a Tomáše Kopřivy – to vše v rámci atraktivně a funkčně inovovaného grafického zpracování.

INTERAKTIVNÍ MATEMATIKA 2

Nová řada Interaktivních učebnic se rozrostla o další díl – Interaktivní matematiku 2.
Vyzkoušejte si demo Interaktivní matematiky 2. Buď ve školní verzi, určené do škol na interaktivní tabule, nebo ve verzi domácí, upravené pro použití doma na PC.

Opět jsme připravili množství zábavných cvičení plných zvuků a pohyblivých obrázků, tentokrát jsou určená k procvičování učiva Matematiky a jejích aplikací ve 2. ročníku ZŠ. V publikaci najdete řadu různorodých úloh k opakování, dále oblíbené matematické a logické hry, nechybí ale ani testy určené k ověření dosažených znalostí. Interaktivní matematika 2 zaujme jak školáky, tak učitele a rodiče.

Opět jsme připravili množství zábavných cvičení plných zvuků a pohyblivých obrázků, tentokrát jsou určená k procvičování učiva Matematiky a jejích aplikací ve 2. ročníku ZŠ. V publikaci najdete řadu různorodých úloh k opakování, dále oblíbené matematické a logické hry, nechybí ale ani testy určené k ověření dosažených znalostí. Interaktivní matematika 2 zaujme jak školáky, tak učitele a rodiče.

PRVNÍ TITULY Z ŘADY INTERAKTIVNÍCH UČEBNIC

Tento školní rok jsme uvítali novinkou – prvními tituly z nové řady Interaktivních učebnic. Prvními publikacemi z této řady jsou


Interaktivní matematika 3 (školní verze a domácí verze),
Interaktivní matematika 4 (školní verze a domácí verze),
Interaktivní matematika 5 (školní verze a domácí verze),
které jsou určeny k použití na Vašich PC a interaktivních tabulích.

Učebnice určené k výuce vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace využívají nejmodernějších metod výuky a všestranně tak rozvíjejí matematické dovednosti. Umožňují si učivo osvojit a důkladně zopakovat, to vše zábavnou formou, zejména díky množství obrázků a doprovodných zvuků. Publikace jsou určeny jak učitelům a školám (školní verze), tak rodičům (domácí verze), kteří chtějí, aby pro jejich děti byla matematika hračkou.

NOVÝ PŘÍRODOPIS

Učebnice představuje svou formou a atraktivní grafickou úpravou změnu v přístupu k výuce vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Seznamuje žáky s planetou Zemí, s vývojem zemské kůry a prvních organismů, s biosférou a tříděním organismů, s viry, bakteriemi a archei a s houbami.

Inovativní zpracování, poutavý obrazový doprovod, široké pole využití - na interaktivních tabulích, na PC i v tištěné podobě.


Hledat:  eknihy Prodos na Flexibooks
Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)