UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly

AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE

Na této stránce informujeme o úpravách, ke kterým v učebnicích dochází během prodlužování schvalovacích doložek, při přípravě aktualizovaných a revidovaných vydání atd.

Zeměpis 1-5

Celá řada učebnic Zeměpisu prošla kompletní textovou a grafickou revizí tak, aby informace v nich obsažené odpovídaly současnosti.

Zeměpis 1 – Fyzický zeměpis Zeměpis 2 – Zeměpis oceánů a světadílů (1) Zeměpis 3 – Zeměpis oceánů a světadílů (2) Zeměpis 5 – Hospodářství a společnost

Aktualizovány byly také pracovní sešity.

Zeměpis 1 – Pracovní sešit Zeměpis 2 – Pracovní sešit Zeměpis 3 – Pracovní sešit Zeměpis 5 – Pracovní sešit


Matematika a její aplikace 5. ročník

pracovní učebnice Matematiky a jejích aplikací pro 1. stupeň

Matematika a její aplikace 5 - 1. díl Matematika a její aplikace 5 – 2. díl Matematika a její aplikace 5 – 3. díl

Učebnice prošly úpravami dle nových požadavků RVP. Pokud máte učebnice matematiky s rokem vydání 2012 (a dříve), můžete si stáhnout nově zařazené kapitoly ve formě PDF souborů.

1. Zlomky
2. Desetinná čísla
3. Celá čísla


Matematika a její aplikace 1.–5. ročník

pracovní učebnice matematiky a jejích aplikací pro 1. stupeň

Matematika a její aplikace 1/1 Matematika a její aplikace 2/1 Matematika a její aplikace 3/1 Matematika a její aplikace 4/1 Matematika a její aplikace 5/1

Všechny tituly řady Matematika a její aplikace pro 1.–5. ročník prošly revizí a důslednými opravami.

Dějepis 7 (Středověk)

učebnice je součástí nové ucelené řady Dějepisu

Dějepis 7 - Středověk Dějepis 7 s komentářem pro učitele Dějepis 7 - pracovní sešit

Nový titul, jehož autory jsou Mgr. Linda Mikulenková, Mgr. Lenka Doová, Mgr. Petr Odehnal a Mgr. Tomáš Somer, je první učebnicí nové ucelené řady Dějepis 6–9. Publikace zachycuje historický vývoj v českých zemích v kontextu světového vývoje. Množství obrázků a fotografií přiblíží žákům dobovou kulturu a umění, přehledně členěný text umožňuje pochopit dějinné proměny a pomůže odhalit stopy historie v dnešním světě.

Dějepis 8 (Novověk)

nově zpracované pojetí nahrazuje původní učebnici v ucelené řadě

Dějepis 8 - Novověk    Dějepis 8 s komentářem pro učitele    Dějepis 8 - pracovní sešit

V nové učebnici Dějepis 8 – Novověk lze najít hned několik změn: po stránce formální ubylo souvislého výkladu a naopak byla posílena textová funkce komunikativní a apelativní. Žáci jsou častěji pobízeni k přemýšlení nad historickými skutečnostmi, nad jejich společenským, kulturním či politickým kontextem. Výklad je proto přerušován četnými odbočkami a otázkami.
Obsah učebnice je nově přizpůsoben genderovým požadavkům – učebnice byla mimo jiné schválena Českou biskupskou konfederací, Židovským muzeem v Praze, tedy institucemi, jež dbají, aby některé historické otázky byly řešeny ve shodě s aktuálním společenským míněním. Jedná se zejména o problematiku sociálních menšin, jejich společenskou interakci s dominantní většinou.
Podobnou proměnou prošly ty pasáže textu, jež jsou věnovány ideologiím. Učebnice dbá o to, aby žáci dokázali rozpoznat na příkladech z historie ideologické konstrukce a nalezli proti nim vhodné argumenty.
Změny byly provedeny i v tematickém rozdělení kapitol, jejich zjednodušení či naopak v prohloubení pojednávané látky. Autor využil nové terminologie a vypracoval podrobný rejstřík studijní literatury.

Dějepis 9 (Moderní dějiny)

nově zpracované pojetí nahrazuje původní učebnici v ucelené řadě

Dějepis 9 - Moderní dějiny    Dějepis 9 s komentářem pro učitele    Dějepis 9 - pracovní sešit

Nově přepracovaná učebnice Dějepisu pro 9. ročník je vzhledem k šíři problémů, spjatých s historií 20. století, upravena jak po stránce obsahové, tak i ve výběru jednotlivých kapitol.
Výklad začíná první světovou válkou a končí nejnovějším vývojem ve světě, Evropě a v České republice. Učivo, týkající se poslední třetiny 19. století, bylo přesunuto do předchozího dílu. Některé kapitoly byly přepracovány tak, aby odpovídaly současným interpretacím historických dějů. Zahrnují podrobnější informace o židovské a romské kultuře, důraz byl kladen i na výběr žen, jejichž úspěchy není možno přehlížet z genderových důvodů.
Text je rozčleněn do kratších celků, přerušovaných otázkami a úkoly pro žáky, jež mají přispět k udržení pozornosti a posílení vztahu text – čtenář. Celou knihu jsme doplnili o ikony napomáhající její strukturaci.


Hledat:  


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)