UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Český jazyk - 1. stupeň > Český jazyk 4

Český jazyk 4PaedDr. Hana Mikulenkováčeština Český jazyk 4
  4. ročník (kat. č.: 4211)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 80 stran
váha: 195 g
V4 – měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
MSMT-33361/2019-4

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-213-0

cena bez DPH: 103.64 Kč
cena vč. DPH: 114.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 102.60 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Český jazyk 4 – Pracovní sešitČeský jazyk 4 – Pracovní sešit

ObsahPřehled obsahu:
O JAZYCE

Začínáme
Dorozumíme se beze slov?
Září v pranostikách
Národní jazyk
Oznámení, zpráva
Dopis, telefonní rozhovor

O SLOVECH
Slova jednovýznamová a vícevýznamová
Synonyma a opozita
Popis osoby
Říjen v pranostikách
Slova spisovná a nespisovná
Slova citově zabarvená
Obrázková osnova
Komunikační situace
Slova souřadná, nadřazená a podřazená
Tiskopisy
Vyprávění, osnova
Zvuková a grafická podoba slova
Oznámení
Listopad v pranostikách
Slovo – slabika – hláska (písmeno)
Slova příbuzná, kořen slova
Pohádka, vyprávění
Stavba slova
Výklad, výpisky
Předložky a předpony
Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
Prosinec v pranostikách

VYJMENOVANÁ SLOVA
Přehled vyjmenovaných slov
Vyjmenovaná slova s y/ý po b a jejich slova příbuzná
Vyjmenovaná slova s y/ý po l a jejich slova příbuzná
Vyjmenovaná slova s y/ý po m a jejich slova příbuzná
Vyjmenovaná slova s y/ý po p a jejich slova příbuzná
Vyjmenovaná slova s y/ý po s a jejich slova příbuzná
Vyjmenovaná slova s y/ý po v a jejich slova příbuzná
Vyjmenovaná slova s y/ý po z a jejich slova příbuzná
Popis
Leden v pranostikách

TVAROSLOVÍ
Přehled slovních druhů
Podstatná jména (substantiva)
Vzory podstatných jmen rodu středního
Popis věci
Skloňování podstatných jmen rodu středního
Výpisky
Únor v pranostikách
Zpráva a oznámení; popis věci
Popis pracovního postupu
Vzory podstatných jmen rodu žeského
Skloňování podstatných jmen rodu ženského
Předsevzetí
Osnova, popis
Životnost podstatných jmen rodu mužského
Vyprávění
Březen v pranostikách
Vzory podstatných jmen rodu mužského
Skloňování podstatných jmen rodu mužského
Vyprávění
Duben v pranostikách
Procvičování
Slovesa – osoba, číslo, čas
Zvratná slovesa
Květen v pranostikách
Infinitiv; jednoduché a složené slovesné tvary
Časování sloves v přítomném čase
Časování sloves v budoucím čase
Časování sloves v minulém čase
Červen v pranostikách

VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ
Věta jednoduchá, souvětí, základní věta
Shoda přísudku s podmětem
Opakování
Červenec v pranostikách
Srpen v pranostikách


Přehled učiva
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Procvičujeme češtinu 4 – Pracovní sešit 1

Procvičujeme češtinu 4 – Pracovní sešit 1Prvních 32 stran doplňujících jazykových cvičení korespondujících s učebnicí aktivizuje děti a motivuje je k další práci s jazykem, napomáhá osvojení očekávaných výstupů a rozvoji klíčových kompetencí. Formát A5 a tenký obsah od...>>
Procvičujeme češtinu 4 – Pracovní sešit 2

Procvičujeme češtinu 4 – Pracovní sešit 2Prvních 32 stran doplňujících jazykových cvičení korespondujících s učebnicí aktivizuje děti a motivuje je k další práci s jazykem, napomáhá osvojení očekávaných výstupů a rozvoji klíčových kompetencí. Formát A5 a tenký obsah od...>>
Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací období

Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací obdobíMetodický materiál k využití při tvorbě ŠVP a při výuce podle něj. Průvodce lze používat samostatně, i s učebnicemi Modré řady Prodosu. Průvodce je v souladu s RVP ZV a Manuálem pro tvorbu ŠVP. Co pro Vás Průvodce konkrétně zpraco...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)