UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Elektronické učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Český jazyk – 1. stupeň > Český jazyk 4 – Pracovní sešit

Český jazyk 4 – Pracovní sešitPaedDr. Hana Mikulenková

čeština Český jazyk 4 – Pracovní sešit  4. ročník (kat. č.: 4212)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 80 stran
váha: 190 g
V1 – měkký obal, sešitová vazba (sponky)
Schvalovací doložka MŠMT:
MSMT-33361/2019-4

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-214-7

cena bez DPH: 88.00 Kč
cena vč. DPH: 88.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 79.20 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Český jazyk 4Český jazyk 4

ObsahPřehled obsahu:
O jazyce

Začínáme
Dorozumíme se beze slov?
Národní jazyk
O slovech
Slova jednovýznamová a vícevýznamová
Synonyma a opozita; popis osoby
Slova spisovná a nespisovná
Slova citově zabarvená; komunikační situace
Slova souřadná, nadřazená a podřazená; tiskopisy
Vyprávění, osnova
Zvuková a grafická podoba slova; oznámení
Listopad v pranostikách
Slovo – slabika – hláska (písmeno)
Slova příbuzná, kořen slova
Stavba slova
Předložky a předpony
Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
Prosinec v pranostikách
Vyjmenovaná slova
Přehled vyjmenovaných slov
Vyjmenovaná slova s y/ý po b a jejich slova příbuzná
Vyjmenovaná slova s y/ý po l a jejich slova příbuzná
Vyjmenovaná slova s y/ý po m a jejich slova příbuzná
Vyjmenovaná slova s y/ý po p a jejich slova příbuzná
Vyjmenovaná slova s y/ý po s a jejich slova příbuzná
Vyjmenovaná slova s y/ý po v a jejich slova příbuzná
Vyjmenovaná slova s y/ý po z a jejich slova příbuzná
Leden v pranostikách
Tvarosloví
Přehled slovních druhů
Podstatná jména (substantiva)
Vzory podstatných jmen rodu středního
Skloňování podstatných jmen rodu středního
Únor v pranostikách
Zpráva a oznámení
Popis
Vzory podstatných jmen rodu ženského
Skloňování podstatných jmen rodu ženského
Životnost podstatných jmen rodu mužského
Březen v pranostikách
Vzory podstatných jmen rodu mužského
Skloňování podstatných jmen rodu mužského
Duben v pranostikách
Procvičování
Slovesa – osoba, číslo, čas
Zvratná slovesa
Květen v pranostikách
Infinitiv, jednoduché a složené slovesné tvary
Časování sloves v přítomném čase
Časování sloves v budoucím čase
Časování sloves v minulém čase
Červen v pranostikách
Věta jednoduchá a souvětí
Věta jednoduchá, souvětí, základní věta
Shoda přísudku s podmětem
Opakování a shrnutí
Opakování
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Procvičujeme češtinu 4 – Pracovní sešit 1

Procvičujeme češtinu 4 – Pracovní sešit 1Prvních 32 stran doplňujících jazykových cvičení korespondujících s učebnicí aktivizuje děti a motivuje je k další práci s jazykem, napomáhá osvojení očekávaných výstupů a rozvoji klíčových kompetencí. ...>>
Procvičujeme češtinu 4 – Pracovní sešit 2

Procvičujeme češtinu 4 – Pracovní sešit 2Druhých 32 stran doplňujících jazykových cvičení korespondujících s učebnicí aktivizuje děti a motivuje je k další práci s jazykem, napomáhá osvojení očekávaných výstupů a rozvoji klíčových kompetencí. ...>>
Čítanka 4

Čítanka 4Čítanka 4 navazuje na titul pro 3. ročník. Narativní metoda použitá v učebnicích českého jazyka Modré řady se uplatnila i při tvorbě této čítanky, která je členěna žánrově s ohledem na zvyšující se nároky 2. období. Dle současnýc...>>
Čítanka 4 – Pracovní sešit

Čítanka 4 – Pracovní sešitPracovní sešit k Čítance 4 je její volnou součástí. Tvoří s ní organický celek. Podporuje dosahování očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí pomocí úkolů a cvičení různého typu pro zdatné i méně zkušené čtenáře. ...>>
Čítanka 4 – Příručka pro učitele

Čítanka 4 – Příručka pro učitelePříručka pro učitele k Čítance 4 přináší komplexní vhled do problematiky současného vyučování českého jazyka ve 4. ročníku a jeho propojení s literární výchovou. Nastiňuje téma mezioborových souvislostí, komentuje možnosti práce s...>>
Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací období

Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací obdobíMetodický materiál k využití při tvorbě ŠVP a při výuce podle něj. Průvodce lze používat samostatně, i s učebnicemi Modré řady Prodosu. Průvodce je v souladu s RVP ZV a Manuálem pro tvorbu ŠVP. Co pro Vás Průvodce konkrétně zpraco...>>
Obal na učebnice a pracovní sešity – pevnější

Obal na učebnice a pracovní sešity – pevnějšíObal PVC je pevnější, hladký, lesklý a zcela průhledný. Je vyrobený přesně na míru všem učebnicím a pracovním sešitům Prodosu, které mají své standardizované rozměry (200 x 260 mm). Pevnější obal je o něco dražší, o to lepší ochr...>>
Obal na učebnice a pracovní sešity – slabší

Obal na učebnice a pracovní sešity – slabšíIgelitový obal slabší než PVC, je hladký, lesklý a zcela průhledný. Je vyrobený přesně na míru všem učebnicím a pracovním sešitům Prodosu, které mají své standardizované rozměry (200 x 260 mm). Obal je vyroben z polypropylenu, je o něco...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)