UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Český jazyk - 2. stupeň > Český jazyk 6

Český jazyk 6doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc.

Český jazyk Český jazyk 6  6. ročník (kat. č.: 6010)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 80 stran
váha: 195 g
V4 – měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
č.j. MSMT-47249/2015

vydání: 1.
ISBN: 80-7230-005-9

cena bez DPH: 74.55 Kč
cena vč. DPH: 82.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 73.80 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Český jazyk 6 – Příručka pro učiteleČeský jazyk 6 – Příručka pro učitele

ObsahI. Český národní jazyk
Rozvrstvení národního jazyka
Užívání spisovného jazyka

II. Zvuková stránka jazyka
České hlásky
Spisovná výslovnost

III. Skladba
Přísudek slovesný a slovesně jmenný
Přívlastek
Příslovečné určení
Druhy doplnění
Předmět jako rozvíjející větný člen
Souvětí souřadné
Souvětí podřadné

IV. Tvarosloví
Podstatná jména
Pravopis podstatných jmen
Přídavná jména
Krátké tvary přídavných jmen tvrdých
Skloňování přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen
Zájmena
Skloňování zájmen
Slovesa

V. Sloh
Popis osoby
Charakteristika
Popis pracovního postupu
Zpráva a oznámení
Výpisky
Výtah
Dopis

VI. Opakovací a souhrnná cvičení
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Čítanka 6

Čítanka 6Žánrově uspořádaná čítanka z děl české i světové literatury seznamuje čtenáře s klasickou literaturou i kvalitní současnou literární produkcí pro děti a mládež. Obsah čítanek pro 6. a 7. ročník a víceletá gymnázia je koncipov...>>
Čítanka 6 – Pracovní sešit

Čítanka 6 – Pracovní sešitPracovní sešit pomáhá žákům pracovat s texty z čítanky, vede k osvojení základních postupů a cílů textové a literární analýzy, ukazuje na propojení světa literatury se světem okolo nás a slouží také jako čtenářský deník a záznam...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)