UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Český jazyk - 2. stupeň > Český jazyk 7 – Příručka pro učitele

Český jazyk 7 – Příručka pro učiteledoc. PhDr. Milada Hirschová, CSc.

Český jazyk Český jazyk 7 – Příručka pro učitele  7. ročník (kat. č.: 7050)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 32 stran
váha: 92 g
V1 – měkký obal, sešitová vazba (sponky)
Schvalovací doložka MŠMT:
neuděluje se

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-022-8

cena bez DPH: 40.00 Kč
cena vč. DPH: 44.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 39.60 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Český jazyk 7Český jazyk 7

ObsahNávrh časového a tematického plánu

Úvodem

I. SLOH

Opakování: Vypravování
Líčení
Charakteristika
Projekt „Moje nejlepší prázdniny“

II. NAUKA O VÝZNAMU SLOV
Opakování: Slovníky českého jazyka
Slovní druhy
Rčení, přísloví a pořekadla
Významy slov

III. SLOVNÍ ZÁSOBA A JEJÍ OBOHACOVÁNÍ
Tvoření slov odvozováním
Další způsoby obohacování slovní zásoby

IV. SKLADBA
Opakování
Úplné a neúplné věty
Přímá a nepřímá řeč
Věty podle postoje mluvčího
Otázky

V. TVAROSLOVÍ
Opakování: Třídění sloves
Slovesný vid
Slovesný rod
Číslovky
Příslovce
Předložky
Spojky
Citoslovce
Částice

VI. SLOH
Opakování: Popis osoby
Výpisky a výtah
Životopis

Učební plán základní školy (platný od 1. 9. 1998)

Učební osnovy pro 7. roč. ZŠ – Český jazyk
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Český jazyk 7

Český jazyk 7Český jazyk 7 představuje druhý titul z řady pracovních učebnic češtiny pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Výklad je organicky propojen s ukázkami praktických problémů. Učebnice v návaznosti na celou řadu zohledňuje i modernější po...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)