UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Český jazyk - 2. stupeň > Český jazyk 8 – Příručka pro učitele

Český jazyk 8 – Příručka pro učiteledoc. PhDr. Milada Hirschová, CSc.

Český jazyk Český jazyk 8 – Příručka pro učitele  8. ročník (kat. č.: 8060)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 24 stran
váha: 75 g
V1 – měkký obal, sešitová vazba (sponky)
Schvalovací doložka MŠMT:
neuděluje se

vydání: 1.
ISBN: 80-7230-049-0

cena bez DPH: 58.18 Kč
cena vč. DPH: 64.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 57.60 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Český jazyk 8Český jazyk 8

ObsahObsah a návrh časové dotace

Úvodem

I. ČEŠTINA JE SLOVANSKÝ JAZYK

1. Slovanské jazyky v Evropě
2. Jazyk nejbližší češtině
3. Nejstarší spisovný slovanský jazyk

II. PŘEJÍMÁNÍ SLOV Z CIZÍCH JAZYKŮ
1. Čeština a přejatá slova
2. Čeština a cizí jazyky
3. Skloňování a pravopis přejatých slov

III. Tvoření slov

IV. Tvarosloví

V. Skladba
1. Opakování – Věta jednoduchá a souvětí
2. Opakování – Větné členy
3. Větné členy a vedlejší věty
4. Shrnutí
5. Větné členy, které ještě neznáme

VI. Sloh
Co je to sloh?

VII. Cvičení

Učební plán Základní školy (platný od 1. 9. 1998)

Učební osnovy pro 8. roč. ZŠ – Český jazyk
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Čítanka 8

Čítanka 8Časově uspořádaná Čítanka 8 z děl české i světové literatury představuje ukázky z nejstarších památek české literatury, chronologicky pak prochází vývojem literární tvorby v českých zemích až do devatenáctého století. Oddíl Ze s...>>
Čítanka 8 – Pracovní sešit

Čítanka 8 – Pracovní sešitPracovní sešit pomáhá žákům pracovat s texty z Čítanky 8, vede k osvojení základních postupů a cílů textové a literární analýzy, slouží i jako čtenářský deník....>>
Čítanka 8 – Příručka pro učitele

Čítanka 8 – Příručka pro učitelePříručka pro učitele obsahuje kromě metodických návodů a doporučení k čítance a pracovnímu sešitu užitečný pomocný aparát (slovníček literárních pojmů, slovníček autorů, seznam doporučené odborné literatury, rejstřík ilustrátor...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)