UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Český jazyk - 2. stupeň > Český jazyk 9

Český jazyk 9doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc.

Český jazyk Český jazyk 9  9. ročník (kat. č.: 9010)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 80 stran
váha: 200 g
V4 – měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
č.j. MSMT-40923/2018-3

vydání: 1.
ISBN: 80-7230-088-1

cena bez DPH: 74.55 Kč
cena vč. DPH: 82.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 73.80 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Český jazyk 9 – Příručka pro učiteleČeský jazyk 9 – Příručka pro učitele

ObsahPřehled učiva:
I. ČEŠTINA MEZI JINÝMI JAZYKY
- Čeština s slovenština
- Čeština a další slovanské jazyky
- Čeština a světové jazyky
- Opakování:
Význam přejatých slov
Skloňování přejatých slov
Skloňování cizích osobních jmen
- Skloňování místních jmen
Jména domácí
Jména cizí
II. SYNTAX
- Opakování
Stavba věty jednoduché
- Několikanásobné větné členy
Souřadné spojování
Přistavování
III. JAZYKOVÁ KULTURA
IV. ČEŠTINA A JEJÍ ÚTVARY
- Spisovný versus nespisovný jazyk
Nářečí
Obecná čeština
Slangy
Běžně mluvený jazyk
Vrstvy spisovné češtiny
V. VÝVOJ V JAZYCE
- Vývoj ve slovní zásobě
- Vývoj v české mluvnici
Skloňování
Časování
Vývoj slovesných tvarů
VI. JAK MLUVÍME
- Nepřipravené mluvené projevy
- Telefonování
- Připravené mluvené projevy
- Přednáška, referát, diskusní příspěvek
- Shrnutí
VII. PSANÁ ČEŠTINA
- Odborný a prakticky odborný jazyk
- Jazyk novin a časopisů
Útvary publicistického stylu
Inzerát
Reklama
VIII. CVIČENÍ
- Pravopis
- Tvoření slov
- Tvarosloví
- Skladba
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Čítanka 9

Čítanka 9Poslední čítanka zachycuje modernistické tendence české literatury a její zahraniční inspirátory. Ke slovu se posléze dostanou reprezentativní autoři moderní poezie a prózy, a to včetně těch nejsoučasnějších. Publikace obsahuje také ...>>
Čítanka 9 – Pracovní sešit

Čítanka 9 – Pracovní sešitSešit pomáhá žákům pracovat s texty z Čítanky 9, vede k osvojení základních postupů a cílů textové a literární analýzy, slouží i jako čtenářský deník. ...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)