UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Český jazyk - 2. stupeň > Čítanka 8

Čítanka 8doc. PhDr. Dagmar Dorovská, CSc.; PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.

Čítanka 8Český jazyk Čítanka 8  8. ročník (kat. č.: 8015)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 192 stran
váha: 435 g
V4 – měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
čj. MSMT-8175/2018

vydání: 2.
ISBN: 978-80-7230-172-0

cena bez DPH: 187.27 Kč
cena vč. DPH: 206.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 185.40 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Čítanka 8 – Pracovní sešitČítanka 8 – Pracovní sešit

ObsahÚvodní slovo

Z české literatury od jejích počátků do konce 19. století

OBDOBÍ PŘED VZNIKEM ČESKY PSANÉ LITERATURY

Život Konstantinův, Hospodine, pomiluj ny, Kosmova Kronika česká, O Břetislavovi a Jitce, Vladislav Vančura (Kosmas)

POČÁTKY A ROZVOJ ČESKY PSANÉ LITERATURY
Svatý Václave, O selské kněžně Boženě, O sedlčie knieni Božěně, Josef Kajetán Tyl (Dalimil zapírá své jméno)

VRCHOLNÉ OBDOBÍ STŘEDOVĚKÉ ČESKÉ LITERATURY A DOBA HUSITSKÁ
Vagantova zkušenost s dobrodinci, Mistr Jan Hus, Dva listy mistra Jana Husa, Ktož jsú boží bojovníci, Píseň o vítězství u Domažlic

LITERATURA OBDOBÍ HUMANISMU A RENESANCE
Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, Mikuláš Dačický z Heslova, Lev, znamení České země, Jan Amos Komenský, Rozmlouvání žáka s učitelem o čtení a psaní, Labyrint světa a ráj srdce, Poutník stav soldátský prohlédá

Z ČESKÉ BAROKNÍ LITERATURY
Adam Michna z Otradovic, Vánoční noc, Z lidové a pololidové slovesnosti, Zastaveníčko, Poslední Jánošíkův tanec, Vyhnání z ráje, Svatý Valentin, Šel Jura na víno, Za humnama na ječmínku, Loučení, ..., Božena Němcová (Jak vznikají lidové písně)

ČESKÁ LITERATURA V OBDOBÍ NÁRODNÍHO OBROZENÍ
Josef Dobrovský, Českých přísloví sbírka, Václav Kliment Klicpera, Rohovín Čtverrohý, Miroslav Slach, Jan Kollár, Slovanka k bratřím a sestrám, František Ladislav Čelakovský, ... ... , Josef Kajetán Tyl, Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka, Karel Hynek Mácha, Máj, Z Ohlasu písní národních, Z temna lesa žežhulička, Marinka, Karel Jaromír Erben, ..., Jan Neruda, ..., Karel Havlíček Borovský, ..., Vzpomínka básníka J. V. Friče z roku 1856, Božena Němcová, ..., František Halas (Podobizna naší paní), Dopis Boženy Němcové synu Karlovi 20. dubna 1856, Miloš Václav Kratochvíl …

Z ČESKÉ LITERATURY DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ
Generace májovců
Jan Neruda, ..., Vítězslav Hálek, ..., Z dopisu Vítězslava Hálka Dorotce Horáčkové, jeho pozdější ženě, ..., Jakub Arbes, ..., Adolf Heyduk, ..., Karolina Světlá, ..., Bedřich Smetana Karolině Světlé, Eliška Krásnohorská, ..., Ladislav Stroupežnický, ...
Ruchovci a lumírovci
Josef Václav Sládek, ..., Svatopluk Čech, Ze vzpomínek Svatopluka Čecha, ..., Jaroslav Vrchlický, Z dopisu Jaroslava Vrchlického Sofii Podlipské, ..., Josef Hora, ..., Ze vzpomínek Jaroslava Seiferta na Jaroslava Vrchlického, Jaroslav Vrchlický Sobě na hrob
Česká realistická próza
Alois Jirásek, Z dopisu Aloise Jiráska Jaroslavu Vrchlickému, ..., Karel Václav Rais, ..., Alois Mrštík a Vilém Mrštík, ..., Teréza Nováková, ...

ZE SVĚTOVÉ LITERATURY
Vzkazy moudrých příštím generacím, ..., Li Po, ..., Tu Fu, (Čtyřverší na Li Po), François Villon, William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Saavedra, Molie` re, John Keats, Lord George Gordon Byron, Walter Scott, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Heinrich Heine, Alexandr Sergejevič Puškin, Stendhal, Honoré de Balzac, Viktor Hugo, Nikolaj Vasiljevič Gogol, Ivan Sergejevič Turgeněv, Anton Pavlovič Čechov, Lev Nikolajevič Tolstoj, Charles Dickens, Hans Christian Andersen, Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Mark Twain, Oscar Wilde

Seznam literatury
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Čítanka 8 – Příručka pro učitele

Čítanka 8 – Příručka pro učitelePříručka pro učitele obsahuje kromě metodických návodů a doporučení k čítance a pracovnímu sešitu užitečný pomocný aparát (slovníček literárních pojmů, slovníček autorů, seznam doporučené odborné literatury, rejstřík ilustrátor...>>
Český jazyk 8

Český jazyk 8Učebnice Českého jazyka 8 zohledňuje modernější pojetí popisu (valenční syntax, komunikační funkce...) a předvádí je žákům jako přirozenou možnost chápání fungování jazyka. V osmé třídě navíc přistupují kapitoly ze základů jaz...>>
Český jazyk 8 – Příručka pro učitele

Český jazyk 8 – Příručka pro učitelePraktická metodická příručka k učebnici Český jazyk 8 obsahuje vedle časového a tematického plánu i detailní návod pro postup ve výuce češtiny v osmém ročníku ZŠ a tercie víceletých gymnázií. Kapitoly podrobně komentují obsah učebni...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)