UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Chemie > Chemie II s komentářem pro učitele

Chemie II s komentářem pro učiteleMgr. Ivo Karger, RNDr. Danuše Pečová, prof. RNDr. Pavel Peč, CSc.

Chemie Chemie II s komentářem pro učitele  9. ročník (kat. č.: 9100)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 72 stran
váha: 180 g
V4 – měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
čj. MSMT-2369/2017

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-035-8

cena bez DPH: 158.18 Kč
cena vč. DPH: 174.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 156.60 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Chemie II – Pracovní sešit s komentářem pro učiteleChemie II – Pracovní sešit s komentářem pro učitele

Řada Chemie I–IIPodobně jako u matematiky a zeměpisu jsou také učebnice chemie vydávány ve dvou verzích, ve verzi učitelské (s komentářem pro učitele) a ve verzi žákovské. Společný základní text dává učiteli jasnou představu o žákově orientaci v textu, navíc je jeho výtisk opatřen barevně odlišnými vstupy — metodickými poznámkami, správnými postupy, řešeními a výsledky, odkazy na mezipředmětové a meziročníkové vztahy, na odbornou literaturu, různé zajímavosti apod.

Závěry učiva jsou poměřovány praktickými činnostmi, pokusy, pozorováními. Výkladové i experimentální pasáže využívají osobních zkušeností žáků a zpětně upozorňují na možnosti využití nových poznatků v praktickém životě. Proto je výklad veden bezmála jako komentář k experimentům, v němž jsou konkrétní data zobecňována do podoby chemických zákonů a pravidel. Přitom je průběžně zdůrazňována i souvislost oboru s problematikou ochrany životního prostředí.

V závěru učebnic jsou náměty na laboratorní práce, přílohy, rejstřík chemických pojmů a návrh časového a tematického plánu učiva na školní rok atd. Učebnice jsou doplněny pracovním sešitem (v žákovské i učitelské verzi) určeným k intenzivnímu procvičování probraného učiva. Jednotnou vizuální podobu publikace získaly díky vtipným a stylově vyhraněným ilustracím Jany Kudličkové převádějícím učivo do jazyka obrazu. Rozsah Chemie I činí 96 stran, Chemie II 72 stran.

Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Chemie II – Pracovní sešit

Chemie II – Pracovní sešit Pracovní sešit k Chemii II je zaměřený na praktické procvičení veškerých poznatků oboru kombinací všech typů cvičení. Vedle tabulek, schémat a souborů znalostních otázek mohou žáci pracovat i s beletristickými texty zábavně popisujíc...>>
Chemie II – Pracovní sešit s komentářem pro učitele

Chemie II – Pracovní sešit s komentářem pro učiteleStejně jako ostatní komentované pracovní sešity, i ten k Chemii II je opatřen dotištěnými metodickými poznámkami, odkazy na další literaturu a výsledky všech cvičení. ...>>
Chemie II

Chemie II Učebnice pro 9. ročník rozvíjí znalosti anorganické chemie a chemických výpočtů, hlavní těžiště však spočívá v uvedení do chemie organické. Přehledně graficky uspořádaná učebnice je vybavena mnoha ilustracemi, fotografiemi, grafy a t...>>
Chemie I

Chemie IUčebnice základů anorganické chemie obsahuje propedeutické uvedení do laboratorních činností, základů atomární teorie látky, techniky experimentu a samozřejmě představuje základní chemické vlastnosti kovů, nekovů, kyselin, zásad a solí....>>
Chemie I s komentářem pro učitele

Chemie I s komentářem pro učitele Aktualizovaná komentovaná verze učebnice Chemie I pro učitele obsahuje návrh časového a tematického plánu, barevně odlišené metodické poznámky, tipy na další literaturu a internetové odkazy. ...>>
Chemie I – Pracovní sešit

Chemie I – Pracovní sešitPracovní sešit k Chemii I je zaměřený na praktické procvičení veškerých poznatků oboru kombinací všech typů cvičení. Vedle tabulek, schémat a souborů znalostních otázek mohou žáci pracovat i s beletristickými texty zábavně popisující...>>
Chemie I – Pracovní sešit s komentářem pro učitele

Chemie I – Pracovní sešit s komentářem pro učiteleKomentovaný pracovní sešit k Chemii I je opatřen dotištěnými metodickými poznámkami, odkazy na další literaturu a výsledky všech cvičení. ...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)