UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Člověk a jeho svět > Člověk a jeho svět 1

Člověk a jeho svět 1PaedDr. Hana Danihelková

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 1  1. ročník (kat. č.: 1270)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 64 stran
váha: 162 g
V1 – měkký obal, sešitová vazba (sponky)
Schvalovací doložka MŠMT:
č.j. MSMT-2449/2015

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-187-4

cena bez DPH: 52.73 Kč
cena vč. DPH: 58.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 52.20 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Člověk a jeho svět 2Člověk a jeho svět 2

Modrá řada Člověk a jeho svět 1–5Učební materiály pro první tři ročníky, tedy kompletní učební materiály pro celé první období vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, vycházejí z původních učebnic prvouky pro 1.—3. ročník. První dva ročníky mají osvědčenou podobu tzv. pracovní učebnice, děti budou tvůrčím způsobem zasahovat přímo do nich. Třetí ročník pak využívá širších edukačních schopností dětí a nabízí jim již samostatnou učebnici doplněnou pracovním sešitem.

Pro 4. a 5. ročník je v nabídce 5 tematicky koncipovaných učebnic oboru Člověk a jeho svět — Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody, Lidé kolem nás, Lidé a čas a Člověk a jeho zdraví. Každá učebnice je doplněna pracovním sešitem. Komplet učebnic pro 4. a 5. ročník je koncipován tak, aby pokryl zásadní požadavky kladené na tento obor dle vymezení v RVP ZV. Učebnice v celku a ve vzájemné součinnosti posilují mezioborové souvislosti. Řazení učiva, jeho kombinace a propojování je plně v kompetenci učitelů, především díky rozdělení učební látky do relativně samostatných tematických bloků.
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Vím, co s tím

Vím, co s tím16 oboustranných barevných karet pro práci v prvouce představuje základní víceúčelový materiál k třídním hrám a praktickému názornému procvičování ve skupinách nebo k samostatné práci v lavicích. Slouží také k zábavnému upevňová...>>
Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 1. vzdělávací období

Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 1. vzdělávací obdobíMetodický materiál k využití při tvorbě ŠVP a při výuce podle něj. Průvodce lze používat samostatně, i s učebnicemi Modré řady Prodosu. Průvodce je v souladu s RVP ZV a Manuálem pro tvorbu ŠVP. Co pro Vás Průvodce konkrétně zpraco...>>
Průvodce – Časově-tematické plány 1

Průvodce – Časově-tematické plány 1Časově-tematické plány rozpracovávají tematicky učivo učebnic Modré řady do týdenních období a propojují je s očekávanými výstupy, klíčovými kompetencemi i mezioborovými souvislostmi. Obsahují odkazy na úlohy, které podporují realizac...>>
Průvodce – Průřezová témata – Projekty 1

Průvodce – Průřezová témata – Projekty 1Průřezová témata – Projekty – pro každé PT je metodicky zpracován samostatný projekt, včetně návrhů časových dotací a zařazení do ročníků a předmětů v 1. období. U každého PT jsou uvedeny odkazy na úlohy do učebnic všech tří ...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)