UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Člověk a jeho svět > Člověk a jeho svět 3

Člověk a jeho svět 3PaedDr. Hana Danihelková, Mgr. Radek Malý, Ph.D.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 3  3. ročník (kat. č.: 3240)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 64 stran
váha: 185 g
V4 – měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
č.j. MSMT-5467/2021-4 z 30.3.2021

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-189-8

cena bez DPH: 93.00 Kč
cena vč. DPH: 93.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 83.70 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Člověk a jeho svět 3 – Pracovní sešitČlověk a jeho svět 3 – Pracovní sešit

ObsahI. Místo, kde žijeme
1. Naše vlast – Česká republika
2. Náš kraj, krajské město
3. Obce České republiky
4. Naše obec
5. Krajina kolem nás
6. Co vytvořila příroda, co lidé
7. Shrnutí a opakování

II. Lidé kolem nás
1. Každý dělá něco jiného
2. Každý má jiné schopnosti
3. Tolerance
4. Shrnutí a opakování

III. Lidé a čas
1. Dávná minulost
2. Báje a pověsti
3. Kronika obce
4. Co se u nás zachovalo z minulosti
5. Současnost a budoucnost
6. Lidé a technika
7. Shrnutí a opakování

IV. Rozmanitost přírody
1. Sluneční soustava
2. Třídění přírodnin
3. Voda
4. Pevný obal Země
5. Výtvory přírody – výtvory lidí
6. Živá příroda – rostliny
7. Živá příroda – živočichové
8. Přírodní společenství – les
9. Přírodní společenství – pole a louka
10. Přírodní společenství – u vody
11. Shrnutí a opakování

V. Člověk a jeho zdraví
1. Poznáváme lidské tělo
2. Základní pravidla pro účastníky silničního provozu
3. První pomoc
4. Chráníme si zdraví – prevence
5. Obezřetné chování, vyhledání pomoci
6. Integrovaný záchranný systém
7. Shrnutí a opakování

Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 1. vzdělávací období

Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 1. vzdělávací obdobíMetodický materiál k využití při tvorbě ŠVP a při výuce podle něj. Průvodce lze používat samostatně, i s učebnicemi Modré řady Prodosu. Průvodce je v souladu s RVP ZV a Manuálem pro tvorbu ŠVP. Co pro Vás Průvodce konkrétně zpraco...>>
Průvodce – Časově-tematické plány 1

Průvodce – Časově-tematické plány 1Časově-tematické plány rozpracovávají tematicky učivo učebnic Modré řady do týdenních období a propojují je s očekávanými výstupy, klíčovými kompetencemi i mezioborovými souvislostmi. Obsahují odkazy na úlohy, které podporují realizac...>>
Průvodce – Průřezová témata – Projekty 1

Průvodce – Průřezová témata – Projekty 1Průřezová témata – Projekty – pro každé PT je metodicky zpracován samostatný projekt, včetně návrhů časových dotací a zařazení do ročníků a předmětů v 1. období. U každého PT jsou uvedeny odkazy na úlohy do učebnic všech tří ...>>
Člověk a jeho svět 3 – Pracovní sešit

Člověk a jeho svět 3 – Pracovní sešitPracovní sešit Člověk a jeho svět 3 přináší dětem pestré úkoly různého stupně náročnosti, které sledují jednotlivé očekávané výstupy a společně rozvíjejí klíčové kompetence. Napomáhá tomu, aby se děti k výuce stavěly pozitiv...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)