UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Elektronické učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Člověk a jeho svět > Člověk a jeho svět 3 – Pracovní sešit

Člověk a jeho svět 3 – Pracovní sešitPaedDr. Hana Danihelková, Mgr. Radek Malý, Ph.D.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 3 – Pracovní sešit  3. ročník (kat. č.: 3241)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 64 stran
váha: 156 g
V1 – měkký obal, sešitová vazba (sponky)
Schvalovací doložka MŠMT:
č.j. MSMT-5467/2021-4 z 30.3.2021

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-190-4

cena bez DPH: 71.00 Kč
cena vč. DPH: 71.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 63.90 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Člověk a jeho svět 3Člověk a jeho svět 3

ObsahI. Místo, kde žijeme
1. Naše vlast – Česká republika
2. Náš kraj, krajské město
3. Obce České republiky
4. Naše obec
5. Krajina kolem nás
6. Co vytvořila příroda, co lidé
Zopakuj si...

II. Lidé kolem nás
1. Každý dělá něco jiného
2. Každý má jiné schopnosti
3. Tolerance
Zopakuj si...

III. Lidé a čas
1. Dávná minulost
2. Báje a pověsti
3. Kronika obce
4. Co se u nás zachovalo z minulosti
5. Současnost a budoucnost
6. Lidé a technika
Zopakuj si...

IV. Rozmanitost přírody
1. Sluneční soustava
2. Třídění přírodnin
3. Voda
4. Pevný obal Země
5. Výtvory přírody – výtvory lidí
6. Živá příroda – rostliny
7. Živá příroda – živočichové
8. Přírodní společenství – les
9. Přírodní společenství – pole a louka
10. Přírodní společenství – u vody
Zopakuj si...

V. Člověk a jeho zdraví
1. Poznáváme lidské tělo
2. Základní pravidla pro účastníky silničního provozu
3. První pomoc
4. Chráníme si zdraví – prevence
5. Obezřetné chování, vyhledání pomoci
6. Integrovaný záchranný systém
Zopakuj si...
Závěrečné opakování
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 1. vzdělávací období

Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 1. vzdělávací obdobíMetodický materiál k využití při tvorbě ŠVP a při výuce podle něj. Průvodce lze používat samostatně, i s učebnicemi Modré řady Prodosu. Průvodce je v souladu s RVP ZV a Manuálem pro tvorbu ŠVP. Co pro Vás Průvodce konkrétně zpraco...>>
Průvodce – Časově-tematické plány 1

Průvodce – Časově-tematické plány 1Časově-tematické plány rozpracovávají tematicky učivo učebnic Modré řady do týdenních období a propojují je s očekávanými výstupy, klíčovými kompetencemi i mezioborovými souvislostmi. Obsahují odkazy na úlohy, které podporují realizac...>>
Průvodce – Průřezová témata – Projekty 1

Průvodce – Průřezová témata – Projekty 1Průřezová témata – Projekty – pro každé PT je metodicky zpracován samostatný projekt, včetně návrhů časových dotací a zařazení do ročníků a předmětů v 1. období. U každého PT jsou uvedeny odkazy na úlohy do učebnic všech tří ...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)