UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Dějepis > Dějepis 7

Dějepis 7Mgr. Linda Mikulenková, Mgr. Lenka Doová, Mgr. Petr Odehnal, Mgr. Tomáš Somer

Dějepis Dějepis 7  7. ročník (kat. č.: 7030)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 128 stran
váha: 330 g
V4 – měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
č.j. MSMT-7374/2023-3

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-282-6

cena bez DPH: 209.00 Kč
cena vč. DPH: 209.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 188.10 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Dějepis 7 – pracovní sešitDějepis 7 – pracovní sešit

ObsahPřipomeňte si, co už víte

I. STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ – FRANSKÁ ŘÍŠE
1. Stěhování národů
2. Franská říše
3. Feudalismus

II. BYZANTSKÁ ŘÍŠE

III. KŘESŤANSTVÍ VE STŘEDOVĚKU

1. Papežství
2. Východní a západní křesťanství
3. Mnišství
4. Církev ve vrcholném a pozdním středověku

IV. ŽIDÉ A ROMOVÉ VE STŘEDOVĚKU
1. Židé
2. Romové

V. ISLÁM A ARABSKÝ SVĚT

VI. PRVNÍ STÁTNÍ ÚTVARY NA NAŠEM ÚZEMÍ

1. Avaři a Slované – Sámova říše
2. Velká Morava
3. Cyrilometodějská mise

VII. BRITSKÉ OSTROVY A SKANDINÁVIE V RANÉM STŘEDOVĚKU
1. Vikingové
2. Anglie a Irsko

VIII. ČECHY KNÍŽECÍ
1. Čechy a první přemyslovská knížata
2. Snahy o získání královské koruny
3. Románské výtvarné umění a kultura (11. století–1. polovina 13. století)

IX. ŘÍMSKÁ ŘÍŠE
1. Vznik středověké římské říše
2. Vztahy mezi císaři a papeži
3. Spor o investituru
4. Další vývoj římské říše

X. POLSKO
1. Vznik polského státu
2. Rozdrobené Polsko
3. Období vlády posledních Piastovců
4. Nástup Jagellonců na polský trůn

XI. UHRY
1. Příchod Maďarů do Evropy
2. Uhry pod vládou arpádovských králů

XII. FRANCIE
1. Francie pod vládou Kapetovců
2. Křížové výpravy
3. Stoletá válka (1337–1453)

XIII. KYJEVSKÁ RUS – MOSKEVSKÁ RUS
1. Kyjevská Rus
2. Moskevská Rus

XIV. STOLETÍ PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ
1. Dědičné království
2. Proměna osídlení ve středověku
3. Města a vesnice
4. Rytířská kultura a šlechta
5. Církev
6. Život žen ve středověku
7. Územní rozvoj českého státu

XV. LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ
1. Jan Lucemburský
2. Otec vlasti
3. Výtvarná umění a kultura 14. a začátku 15. století

XVI. ČECHY HUSITSKÉ
1. Černá smrt
2. Politická krize v Čechách
3. Čechy za husitských válek
4. Čechy po husitských válkách
5. Jednota bratrská

XVII. KRÁL DVOJÍHO LIDU JIŘÍ Z PODĚBRAD – VĚK JAGELLONSKÝ – ITALSKÁ RENESANCE
1. Král dvojího lidu
2. Věk jagellonský
3. Výtvarná umění a kultura pozdní gotiky (15. století)
4. Italský humanismus
5. Počátky renesančního umění v českých zemích (od konce 15. století)

Závěrečné shrnutí

Slovník pojmů
Přehled významných osobností
Přehled významných dat
Přehled významných míst
Seznam map
Seznam literatury
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Dějepis 7 s komentářem pro učitele

Dějepis 7 s komentářem pro učiteleUčebnice dějin středověku mapuje události na našem území v kontextu celosvětového vývoje. Publikace výrazně zohledňuje problematiku každodenního života, otázku postavení žen, rasovou problematiku v dějinách apod. Učební text, doplněný...>>
Interaktivní dějepis 7 + pracovní sešit na CD

Interaktivní dějepis 7 + pracovní sešit na CDInteraktivní dějepis 7 obsahuje soubor tematických interaktivních úloh z dějepisu v elektronické podobě. Špičkové zpracování, atraktivní podoba a intuitivní ovládání umožní žákům upevnit si dějepisné učivo zábavnou formou. CD dále o...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)