UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Dějepis > Dějepis 8 s komentářem pro učitele

Dějepis 8 s komentářem pro učiteleprof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.; Jaroslava Traplová; Mgr. Ondřej Hýsek; PhDr. Arnošt Skoupý, CSc.; doc. PhDr. Jana Burešová, CSc.; PaedDr. Dalimila HodaňováDějepis Dějepis 8 s komentářem pro učitele
  8. ročník (kat. č.: 8079)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 144 stran
váha: 370 g
V4 – měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
č.j. MSMT-31808/2014

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-239-0

cena bez DPH: 220.91 Kč
cena vč. DPH: 243.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 218.70 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Dějepis 8Dějepis 8

ObsahI. NA PRAHU NOVÉHO VĚKU
1. Objevné plavby a jejich důsledky
2. Změny v hospodářství 16. století
3. Reformace
4. Rozmach Španělska a boj Nizozemí za nezávislost
5. Reformace v západoevropských monarchiích
6. Východní Evropa v 16. století
7. Český stát v habsburské monarchii
a) Nástup Habsburků na český trůn
b) Renesance a humanismus v českých zemích
c) České království v době předbělohorské
8. Třicetiletá válka 1618–1648
a) České stavovské povstání a jeho důsledky
b) Další průběh třicetileté války
9. Revoluční Anglie sedmnáctého století
10. Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce
a) Hospodářské poměry
b) Náboženský útlak a emigrace
11. Barokní kultura

II. HISTORICKÝ VÝVOJ NA KONCI 17. A V 18. STOLETÍ
1. Rozvoj vědy a změny ve společnosti
2. Evropa v 18. století
a) Francie
b) Rusko
3. Habsburská monarchie v 18. století
a) Mezi barokem a osvícenstvím – změny v habsburské monarchii za vlády Marie Terezie
b) Osvícenské reformy Josefa II.
c) Umění a kultura
4. Vznik Spojených států amerických
a) Koloniální panství evropských zemí
b) Boj severoamerických osad za nezávislost

III. ZROZENÍ MODERNÍ DOBY
1. Velká francouzská revoluce
a) Cesta k revoluci
b) Konec absolutismu
c) Francie republikou
d) Jakobínská hrůzovláda
2. Napoleon a Evropa
3. Vídeňský kongres aneb Evropa po Napoleonovi
a) Vídeňský kongres
b) Habsburská monarchie po Vídeňském kongresu
4. České země v době národního obrození
5. První průmyslová revoluce
a) Průmyslová revoluce
b) Průmyslová revoluce v českých zemích
6. Společenské změny
7. Kultura první poloviny 19. století
8. Revoluční rok 1848
a) Revoluční vlna v evropských zemích
b) Revoluce v habsburské monarchii

IV. DRUHÁ POLOVINA 19. STOLETÍ ANEB CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE
1. Evropská problematika v souvislostech
a) Hospodářské změny
b) Viktoriánská Anglie
c) Východní Evropa
2. Občanská válka v USA
3. Sjednocení Itálie. Sjednocení Německa
a) Vznik Italského království
b) Vznik Německého císařství
4. Habsburská monarchie v letech přestavby
a) „Neoabsolutismus“
b) Přechod k ústavnímu režimu a vznik Rakouska-Uherska
c) České země v rakousko-uherské monarchii
5. Kultura, umění a výchova v druhé polovině 19. století
6. Svět v poslední třetině 19. století
7. Cesta ke světové válce

ZÁVĚR

Přílohy
Přehled významných osobností
Slovníček pojmů
Seznam map
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Dějepis 8 – Pracovní sešit

Dějepis 8 – Pracovní sešitPracovní sešit pomáhá žákům procvičovat si práci se slepou mapou a rozvíjí schopnost určování historických památek. Obsahuje inovované náměty na vlastní práci žáků, projekty atd. Pracovní sešit doplněný o výsledky úloh je možn...>>
DOPRODEJ - Dějepis 8 (původní)

<i>DOPRODEJ</i> - Dějepis 8 (původní)Přepracovanou učebnici a pracovní sešit, které prošly schvalováním na MŠMT a mají platnou schvalovací doložku, najdete zde. ...>>
DOPRODÁNO - Dějepis 8 - Pracovní sešit (původní)

<i>DOPRODÁNO</i> - Dějepis 8 - Pracovní sešit (původní)DOPRODÁNO - titul se nebude dotiskovat. Pracovní sešit k Dějepisu 8 pomáhá žákům upevňovat a aplikovat informace o historii, procvičit si práci se slepou mapou, rozvíjí schopnost určení historických a kulturních památek, a to velice zába...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)