UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Dějepis > Dějepis 9 – Pracovní sešit

Dějepis 9 – Pracovní sešitPhDr. Eva Schulzová; Mgr. Ondřej Hýsek a kol.

Dějepis Dějepis 9 – Pracovní sešit  9. ročník (kat. č.: 9029)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 48 stran
váha: 125 g
V1 – měkký obal, sešitová vazba (sponky)
Schvalovací doložka MŠMT:
MSMT-30766/2019

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-234-5

cena bez DPH: 64.00 Kč
cena vč. DPH: 64.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 57.60 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Dějepis 9Dějepis 9

ObsahÚvod/Opakování

I. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
1. První světová válka, její cíle a průběh
2. Vývoj v Rusku na začátku 20. století
3. České země za 1. světové války, rozpad Rakousko-Uherska a vznik československého státu

II. SVĚT A ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1918–1938
1. Situace ve světě po první světové válce
2. Hlavní rysy světových dějin v prvním poválečném desetiletí
3. Život v Sovětském svazu mezi 1. a 2. světovou válkou
4. Československo v 20. letech 20. století
5. Světová hospodářská krize (1929–1933)
Projekt: Svět ve stínu hospodářské krize
6. Hlavní události ve světě v 30. letech 20. století
7. Třicátá léta 20. století v Československu
8. Ohrožení Československa nacismem
9. Kultura, školství a věda

III. DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Okolnosti vzniku a začátek druhé světové války
Ovládnutí Československa Německem
Průběh druhé světové války
Situace v českých zemích za 2. světové války
Boj Čechů proti německé okupaci a osvobození Československa
Jednání o uspořádání světa po skončení druhé světové války

IV. SVĚT A ČESKOSLOVENSKO V 2. POLOVINĚ 20. STOLETÍ
Mezinárodněpolitické změny ve světě po druhé světové válce
Poválečné uspořádání Československa
Hlavní mezinárodněpolitické události v druhé polovině 20. století
Hlavní vývojové rysy západních států
Vývoj Sovětského svazu a zemí v jeho sféře vlivu
Proces dekolonizace ve světě a postavení nově vzniklých států
Nastolení komunistické moci v Československu
Padesátá léta v Československu – doba nejtvrdší komunistické vlády
Uvolňování diktátorského komunistického režimu v Československu v 60. letech Komunistická „normalizace“ v Československu (70. a 80. léta)
Kultura, umění, věda a zábava

V. POHLEDY NA SVĚT NA KONCI 20. STOLETÍ
Výrazné politické změny ve světě a v Československu od poloviny 80. let do poloviny 90. let 20. století
Úspěchy a objevy dosažené lidstvem
Závažné problémy ohrožující lidstvo
Státně politické změny ve světě
Pohled na Evropu a proces jejího sjednocování
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Dějepis 9 s komentářem pro učitele

Dějepis 9 s komentářem pro učiteleUčebnice moderních dějin se zabývá historickým obdobím od roku 1914 do roku 2008. Věnuje pozornost hlavním událostem s celosvětovým dosahem, novověkým dějinám evropských států i historickému vývoji českých zemí a Slovenska ve 20. stolet...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)