UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Fyzika > Fyzika IV – 2. díl s komentářem pro učitele

Fyzika IV – 2. díl s komentářem pro učiteledoc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.

Fyzika Fyzika IV – 2. díl s komentářem pro učitele  9. ročník (kat. č.: 9076)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 48 stran
váha: 135 g
V1 – měkký obal, sešitová vazba (sponky)
Schvalovací doložka MŠMT:
č. j.: MSMT-22 216/2017

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-391-5

cena bez DPH: 146.36 Kč
cena vč. DPH: 161.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 144.90 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Fyzika IV – 2. dílFyzika IV – 2. díl

Řada Fyzika I – IVUcelená řada Fyziky I – IV je tematicky rozdělena do následujících sešitů:

Fyzika I – 1. díl: Látka a těleso, Veličiny a jejich měření

Fyzika I – 2. díl: Magnetické vlastnosti látek, Síla a její účinky, Částicová stavba látek, Elektrický obvod, Země a vesmír

Fyzika II – 1. díl: Pohyb, Síla

Fyzika II – 2. díl: Světelné jevy, Zvukové jevy

Fyzika III – 1. díl: Práce, Výkon, Energie, Teplo

Fyzika III – 2. díl: Kapaliny, Plyny

Fyzika IV – 1. díl: Elektřina, Magnetismus

Fyzika IV – 2. díl: Jaderná fyzika

Ke každému dílu Fyziky (s výjimkou posledního) bude připraven pracovní sešit.

Dialogicky psaný, apelativní text uvádí dětského čtenáře do světa fyziky neotřelou formou. Metodika směřuje k osvojování klíčových kompetencí. Důraz se klade na experiment, na posílení schopnosti vyhodnocovat informace, schopnosti zorientovat se v odborném textu a technickém zápisu, na samostatné vyvození obecnějších závěrů z dílčích poznatků, v neposlední řadě na propojování znalostí z různých oborů.

Autorský tým spojuje pedagogy všech stupňů škol. Ilustrace Pavla Kantorka, Ivany Vlasákové a Tomáše Kopřivy vnášejí humor tam, kde byste jej neočekávali. Fotografie Petra Dzika pečlivě dokumentují popsané experimenty a aplikace.

Všechny tituly řady odpovídají RVP ZV. Tematická kompozice a sešitové vazby umožňují svobodnější plánování a integraci poznatků o přírodě v rámci vašeho ŠVP a využití učebnice i mimo obor fyziky. Každá kapitola je doplněna samostatnými články o aplikaci předvedených fyzikálních poznatků, o historii jejich získávání a o přírodních jevech, které jsou jimi zachyceny. Komentář v učitelské verzi učebnice uvádí do výkladu vedle zpestřujících tipů a metodických poznámek také mezipředmětové vztahy prostřednictvím odkazů na témata zpracovaná v ostatních učebnicích nakladatelství Prodos.

Každá učebnice fyziky je doplněna pracovním sešitem, jehož obsah a kompozice přesně odpovídá členění výkladu v učebnici. Sešity pokrývají širokou škálu cvičení od standardních procvičovacích a testovacích úloh, přes zábavné křížovky, hádanky, rébusy, šifry nebo hry až po náměty na laboratorní práce. Zařazeny jsou úlohy na práci s populárně naučným textem týkajícím se fyziky, práci s grafy, obrázky a schématy.

Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Fyzika IV – 1. díl

Fyzika IV – 1. dílUčebnice se skládá ze dvou částí, z nichž první zpracovává téma elektrické jevy a druhá se zabývá elektromagnetickými jevy. Vysvětluje žákům přehledně a stručně základní principy fungování světa kolem nás. Zaměřuje se na obje...>>
Fyzika III – 2. díl

Fyzika III – 2. dílUčebnice se skládá ze dvou částí, z nichž první zpracovává téma kapaliny a druhá se zabývá plyny. Vysvětluje žákům přehledně a stručně základní principy fungování světa kolem nás. Zaměřuje se na objevování podstaty fyzikálních...>>
Fyzika III – 1. díl

Fyzika III – 1. dílUčebnice se skládá ze dvou částí, z nichž první zpracovává témata práce, výkon, energie a druhá se zabývá teplem – jeho vlastnostmi, dále skupenskými přeměnami a tepelnými motory. Učebnice žákům přehledně a stručně vysvět...>>
Fyzika II – 2. díl

Fyzika II – 2. dílDvěma tématy, kterými se svazek zabývá, jsou – jak již napovídá název – fyzikální fenomény světelných a zvukových jevů. Metodicky ani formálně se čtvrtý svazek neliší od předchozích dílů Fyziky, mírnými změnami prošlo pouze...>>
Fyzika II – 1. díl

Fyzika II – 1. dílPrvní díl učebnice fyziky pro 7. ročník představuje živé a nenásilné vpravení do světa přírodních jevů v širokých souvislostech. Každá kapitola je doplněna samostatnými články o aplikaci předvedených fyzikálních poznatků, o histori...>>
Fyzika I – 2. díl

Fyzika I – 2. dílDruhý sešit tematické řady, ilustrované Pavlem Kantorkem, zachycuje přístupnou formou oblasti: Magnetické vlastnosti látek, Síla a její účinky, Částicová stavba látek, Elektrický obvod, Země a vesmír, a to včetně jejich vazby na ostatní ...>>
Fyzika I – 1. díl

Fyzika I – 1. dílPrvní sešit tematické řady, s ilustracemi Pavla Kantorka, zachycuje přístupnou formou oblasti: Látka a těleso, Veličiny a jejich měření, a to včetně jejich vazby na ostatní přírodní vědy. Součástí učebnice je bohatý obrazový materiál....>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)