UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly

PŘIPRAVUJEME

Seznamte se s tituly, které pro Vás připravujeme k vydání.

Fyzika IV – 2. díl (Jaderná fyzika)

Poslední díl doplňující a uzavírající kompletní řadu našich fyzik opět přehledně a stručně vysvětlí principy fungování světa kolem nás. Podrobněji prozkoumá stavbu hmoty, zamyslí se nad významem jaderných reakcí probíhajících ve vesmíru, objasní podstatu radioaktivní přeměny a princip fungování jaderné elektrárny a v závěru upozorní na výhody i rizika jaderné energetiky. Namísto vydání samostatného pracovního sešitu bude učebnice opatřena sbírkou úloh.

Metodické příručky pro učitele k přírodopisům 6–9

Ke každé učebnici naší nové přírodopisné řady připravujeme samostatnou metodickou příručku pro učitele. Bude obsahovat metodické pokyny k využití aktivizačních a inovativních prvků učebnic, doplňující informace, náměty pro práci s učebnicí a pracovním sešitem a v neposlední řadě také autorské odpovědi na motivační i opakovací otázky. Metodické příručky budou dostupné v elektronické podobě na portálu Flexibooks.

Přírodopis 9 – Geologie, Ekologie

Učebnice završí ucelenou řadu našich přírodopisů. Seznámí žáky s vnitřními a vnějšími geologickými ději, geologickým vývojem a stavbou České republiky, naučí je poznávat základní minerály a horniny. Druhá část bude věnována základům ekologie a ochrany životního prostředí.

Hledat:  eknihy Prodos na Flexibooks
Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)