UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Zeměpis > Zeměpis 1 – Fyzický zeměpis

Zeměpis 1 – Fyzický zeměpisprof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.; prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc.


Zeměpis 1 —  Fyzický zeměpis
Zeměpis Zeměpis 1 – Fyzický zeměpis
  6. ročník (kat. č.: 6045)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 104 stran
váha: 235 g
měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
č.j. MSMT-25 917/2012-22

vydání: 2.
ISBN: 978-80-7230-073-0

cena bez DPH: 81.82 Kč
cena vč. DPH: 90.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 81.00 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Zeměpis 1 – Pracovní sešitZeměpis 1 – Pracovní sešit

ObsahÚvod do zeměpisu / Země známá i neznámá

Vesmír / Na Mléčné dráze

Tvar Země / Kulatá je Země

Měsíc / Nejbližší soused Země

Rotace Země / A přece se točí

Oběh Země okolo Slunce / Točí se a obíhá

Čas / Jak ten čas letí

Glóbus a zeměpisná síť / Zeměkoule

Mapa / Svět na dlani

Vyjadřovací prostředky / V řeči map

Stavba zemského tělesa / Hrbolatá země

Litosféra a litosférické desky / Světadíly v pohybu

Oceány a souše / Na dně oceánů

Světový oceán / Voda na Zemi

Povrchová voda na souši / Ledovce, řeky a jezera

Podpovrchová voda na souši a kras / Podzemní řeky a jeskyně

Atmosféra / Plynný obal Země

Oběh vzduchu na Zemi / Vzduch v pohybu

Pedosféra – půdní obal Země / Zvětrávání hornin a vznik půdy

Biosféra – živý obal Země / Život na Zemi

Šířkové pásy / Od tropického deštného lesa k polární pustině

Krajinná sféra / Krajiny naší Země
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Zeměpis 1 s komentářem pro učitele

Zeměpis 1 s komentářem pro učiteleZeměpis 1 (s komentářem pro učitele) byl aktualizován! Barevně odlišené poznámky v učitelské verzi Zeměpisu 1 rozšiřují rámec výuky o nové podněty z různých oblastí vztahujících se ke geografické tematice. Tvoří je metodické poznámky, náměty na zapojení regio...>>
Zeměpis 2 – Zeměpis oceánů a světadílů (1)

Zeměpis 2 – Zeměpis oceánů a světadílů (1)Zeměpis 2 byl aktualizován! Druhý díl tematicky komponované řady učebnic zeměpisu je věnován Africe, Austrálii a Oceánii, Arktidě, Antarktidě a oceánům. Není zaměřen na pouhý polohopis, intenzivně se věnuje přírodním a společenským dějům, předkládá problémy n...>>
Zeměpis 2 – Pracovní sešit

Zeměpis 2  – Pracovní sešitPracovní sešit k Zeměpisu 2 je zaměřený především na zábavné praktické opakování znalostí o světadílech, na práci s mapou, s populárně naučným textem atd. Úlohy rozvíjejí u žáků schopnost aplikovat a využít znalosti geografických poznatků. Pracovní sešit by...>>
Zeměpis 2 s komentářem pro učitele

Zeměpis 2 s komentářem pro učiteleZeměpis 2 (s komentářem pro učitele) byl aktualizován! Barevně odlišené poznámky v učitelské verzi Zeměpisu 2 rozšiřují rámec výuky o nové podněty z různých oblastí vztahujících se ke geografické tematice. Tvoří je metodické poznámky, náměty na zapojení regio...>>
Zeměpis 1 – Pracovní sešit

Zeměpis 1 – Pracovní sešitPracovní sešit k Zeměpisu 1 je zaměřený na schopnost aplikovat a využít znalosti geografického popisu Země a krajiny, na práci s mapou, analýzu grafů atd. Umožňuje zábavné praktické opakování znalostí, práci s mapou, s populárně naučným textem atd. Pracovní...>>
Zeměpis 3 – Zeměpis oceánů a světadílů (2)

Zeměpis 3 – Zeměpis oceánů a světadílů (2)Zeměpis 3 je nyní aktualizován! Třetí díl tematicky komponované řady učebnic zeměpisu je věnován těm nejatraktivnějším oblastem poznávání z hlediska rozmanitosti kultur, totiž světadílům Americe, Asii a Evropě. Žáci jsou seznamování jak s přírodními specifiky...>>
Zeměpis 4 – Česká republika

Zeměpis 4 – Česká republikaZeměpis 4 je aktualizován. Česká republika je žákům ve čtvrtém dílu tematické řady zeměpisu představena prostřednictvím živých pohledů do hospodářské, sociální, přírodní a kulturní sféry jednotlivých krajů. Důraz je kladen na specifické kulturní i přírodn...>>
Zeměpis 5 – Hospodářství a společnost

Zeměpis 5 – Hospodářství a společnostZeměpis 5 byl aktualizován! Závěrečný díl zeměpisné řady učebnic přístupně a populárně popisuje politicko-hospodářské problémy lidstva na počátku 21. století – ekologické, ekonomické, kulturní i politické. Snaží se nepředkládat žákům jednoznačné závěry, ale p...>>
Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)