UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Zeměpis > Zeměpis 5 – Hospodářství a společnost

Zeměpis 5 – Hospodářství a společnostprof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.; RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.; RNDr. Pavel Nováček, CSc.; RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Zeměpis 5 —  Hospodářství a společnostZeměpis Zeměpis 5 – Hospodářství a společnost  9. ročník (kat. č.: 9045)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 80 stran
váha: 218 g
V4 – měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
č.j. MSMT-3181/2021-3 z 23.2.2021

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-128-7

cena bez DPH: 103.64 Kč
cena vč. DPH: 114.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 102.60 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Zeměpis 5 – Pracovní sešitZeměpis 5 – Pracovní sešit

ObsahOBYVATELSTVO A HOSPODÁŘSTVÍ
Světové obyvatelstvo
Rasy, národy, jazyky, náboženství
Lidská sídla
Světové hospodářství
Světové zemědělství
Rybolov, vodní a lesní hospodářství
Průmysl I.
Průmysl II.
Doprava a spoje
Služby
Cestovní ruch

POLITICKÁ GEOGRAFIE
Nezávislé státy a závislá území
Hranice a poloha státu
Státní zřízení, administrativní členění státu
Demokracie a totalitní režimy, volby
Mezinárodní organizace

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY
Udržitelný rozvoj
Přírodní katastrofy
Nerostné suroviny a energie
Voda a lesy
Přelidnění
Stav světové populace
Nerovnoměrné rozdělení bohatství
Násilí
Oteplování Země
Změna rozmanitosti přírody a rozšiřování pouští
Globalizace

Přílohy
Doporučená literatura
Vybrané internetové adresy (ukázky)
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Zeměpis 5 s komentářem pro učitele

Zeměpis 5 s komentářem pro učiteleBarevně odlišené poznámky v učitelské verzi Zeměpisu 5 rozšiřují rámec výuky o nové podněty z různých oblastí vztahujících se ke geografické tematice. Tvoří je metodické poznámky, náměty na zapojení regionálních prvků do výuk...>>
Zeměpis 1 – Fyzický zeměpis

Zeměpis 1 – Fyzický zeměpisPrvní díl tematicky komponované řady učebnic zeměpisu obsahuje témata úvodového charakteru, jejichž prostřednictví se žáci seznámí např. se základními pojmy geografie a kartografie, se Zemí jako planetou sluneční soustavy, s přírodní...>>
Zeměpis 2 – Zeměpis oceánů a světadílů (1)

Zeměpis 2 – Zeměpis oceánů a světadílů (1)Druhý díl tematicky komponované řady učebnic zeměpisu je věnován Africe, Austrálii a Oceánii, Arktidě, Antarktidě a oceánům. Není zaměřen na pouhý polohopis, intenzivně se věnuje přírodním a společenským dějům, předkládá probl...>>
Zeměpis 3 – Zeměpis oceánů a světadílů (2)

Zeměpis 3 – Zeměpis oceánů a světadílů (2)Třetí díl tematicky komponované řady učebnic zeměpisu je věnován světadílům Americe, Asii a Evropě. Žáci jsou seznamování jak s přírodními specifiky prezentovaných míst, tak i s hospodářstvím a kulturou některých států. Upřed...>>
Zeměpis 4 – Česká republika

Zeměpis 4 – Česká republikaČeská republika je žákům ve čtvrtém dílu tematické řady zeměpisu představena prostřednictvím živých pohledů do hospodářské, sociální, přírodní a kulturní sféry jednotlivých krajů. Důraz je kladen na specifické kulturní i příro...>>
Zeměpis 5 – Pracovní sešit

Zeměpis 5 – Pracovní sešitPoslední pracovní sešit k Zeměpisu 5 je zaměřený především na zábavnou aplikaci poznatků o hospodářsko-politickém uspořádání světa a ekologických problémech planety Země. Zvýšená pozornost je věnována rozvíjení schopnosti získ...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)