UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Elektronické učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Český jazyk – 2. stupeň > Český jazyk 8

Český jazyk 8doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc.

Český jazyk Český jazyk 8  8. ročník (kat. č.: 8010)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 80 stran
váha: 195 g
V4 – měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
MSMT-8236/2014

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-048-8

cena bez DPH: 82.00 Kč
cena vč. DPH: 82.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 73.80 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Český jazyk 8 – Příručka pro učiteleČeský jazyk 8 – Příručka pro učitele

ObsahI. ČEŠTINA JE SLOVANSKÝ JAZYK
- Slovanské jazyky v Evropě
- Jazyk nejbližší češtině
- Nejstarší spisovný slovanský jazyk

II. PŘEJÍMÁNÍ SLOV Z CIZÍCH JAZYKŮ
- Čeština a přejatá slova
- Čeština a cizí jazyky
- Skloňování a pravopis přejatých slov
- Skloňování některých slov přejatých z latiny a řečtiny
Typ drama
Typ datum
Slova kombinující ve skloňování tvary tvrdých a měkkých vzorů
Nesklonná přejatá slova
- Slovesa cizího původu
- Vlastní jména cizího původu
Mužská jména
Ženská jména
- Slova cizího původu a jazyková kultura

III. TVOŘENÍ SLOV
- Opakování

IV. TVAROSLOVÍ
- Opakování
Slovesný vid

V. SKLADBA
- Opakování
Věta jednoduchá a souvětí
Větné členy
- Větné členy a vedlejší věty
- Shrnutí
- Větné členy, které ještě neznáme
Další druh doplnění – kvalifikace
Příslovečné určení přípustky
Doplněk
- Souřadné vztahy mezi větami
Vztah slučovací
Vztah odporovací
Vztah stupňovací
Vztah vylučovací
Vztah důvodový a důsledkový

VI. SLOH
- Opakování
Charakteristika
Líčení
- Výklad
- Opakování
Výtah
- Úvaha
- Co je to sloh?
Stylové postupy

VII. CVIČENÍ
- Pravopis
- Přejímání slov z cizích jazyků
- Tvarosloví
- Skladba
- Tvoření slov
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Čítanka 8

Čítanka 8Časově uspořádaná Čítanka 8 z děl české i světové literatury představuje ukázky z nejstarších památek české literatury, chronologicky pak prochází vývojem literární tvorby v českých zemích až do devatenáctého století. Oddíl Ze s...>>
Čítanka 8 – Pracovní sešit

Čítanka 8 – Pracovní sešitPracovní sešit pomáhá žákům pracovat s texty z Čítanky 8, vede k osvojení základních postupů a cílů textové a literární analýzy, slouží i jako čtenářský deník....>>
Čítanka 8 – Příručka pro učitele

Čítanka 8 – Příručka pro učitelePříručka pro učitele obsahuje kromě metodických návodů a doporučení k čítance a pracovnímu sešitu užitečný pomocný aparát (slovníček literárních pojmů, slovníček autorů, seznam doporučené odborné literatury, rejstřík ilustrátor...>>
Obal na učebnice a pracovní sešity – pevnější

Obal na učebnice a pracovní sešity – pevnějšíObal PVC je pevnější, hladký, lesklý a zcela průhledný. Je vyrobený přesně na míru všem učebnicím a pracovním sešitům Prodosu, které mají své standardizované rozměry (200 x 260 mm). Pevnější obal je o něco dražší, o to lepší ochr...>>
Obal na učebnice a pracovní sešity – slabší

Obal na učebnice a pracovní sešity – slabšíIgelitový obal slabší než PVC, je hladký, lesklý a zcela průhledný. Je vyrobený přesně na míru všem učebnicím a pracovním sešitům Prodosu, které mají své standardizované rozměry (200 x 260 mm). Obal je vyroben z polypropylenu, je o něco...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)