UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Český jazyk - 2. stupeň > Český jazyk 8

Český jazyk 8doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc.

Český jazyk Český jazyk 8  8. ročník (kat. č.: 8010)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 80 stran
váha: 195 g
V4 – měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
MSMT-8236/2014

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-048-8

cena bez DPH: 74.55 Kč
cena vč. DPH: 82.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 73.80 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Český jazyk 8 – Příručka pro učiteleČeský jazyk 8 – Příručka pro učitele

Řada Český jazyk 6–9Učebnice navazují na vzdělávání v oboru dovršené na 1. stupni v 5. ročníku (řada učebnic Český jazyk 2–5). Rozšiřují dál učivo v oblasti fonetiky, morfologie, syntaxe, lexikologie, stejně jako stylového a sociálního rozvrstvení češtiny. Vedle klasického zohledňují i modernější pojetí popisu (valenční syntax, komunikační funkce, postoje mluvčího) a snaží se je žákům předvést jako přirozenou možnost chápání fungování jazyka (Český jazyk 8). Stejně tak je i slohová stránka učiva zaměřena na každodenní komunikační návyky a tříbí schopnost praktické orientace v psaných komunikačních situacích (životopis, publicistika, jazyk reklamy...). Postupem výuky (7., 8. ročník) přibývá také důraz na schopnost získávat samostatně informace ze základních jazykovědných příruček.

Žáci jsou vedeni ke kultivovanému užívání jazyka a k aktivnímu přístupu k výuce. Text učebnic, pojatý jako pracovní, není doplněn pracovním sešitem, neboť sám obsahuje dostatečné množství cvičení k probírané látce, včetně úvodních komplexních opakovacích cvičení. Kromě početných úkolů v textu je v závěru každé učebnice zařazeno velké množství cvičení souhrnných.

Výklad (rozsah 80 stran) je psán civilním a vstřícným tónem s ohledem na věk a dosavadní znalosti žáků. Přístupnosti napomáhá i originální decentní grafická úprava a ilustrace Jany Kudličkové.
Všechny učebnice jsou doplněny
příručkou pro učitele.

Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Čítanka 8

Čítanka 8Časově uspořádaná Čítanka 8 z děl české i světové literatury představuje ukázky z nejstarších památek české literatury, chronologicky pak prochází vývojem literární tvorby v českých zemích až do devatenáctého století. Oddíl Ze s...>>
Čítanka 8 – Pracovní sešit

Čítanka 8 – Pracovní sešitPracovní sešit pomáhá žákům pracovat s texty z Čítanky 8, vede k osvojení základních postupů a cílů textové a literární analýzy, slouží i jako čtenářský deník....>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)